اکادمی موسیقی گوگوش ۲۰۱۳

دو خواننده آکادمی گوگوش انصراف دادند+عکس
باشگاه خبرنگاران:
امسال از هنر جویان خواسته شد در ساخت ویدیو کلیپی مشارکت کنند که با سوء استفاده از نام یک هنرمند متوفی اهداف ضد ایرانی را دنبال می کرد که پس از مطلع شدن از این موضوع دختران و پسران حاضر در این برنامه از حضور در آن سرباز زدند.