دارایی های فوتبالیستهای معروف ایران

—————–

http://www.patoghkade.com/wp-content/uploads/2011/10/160.jpg کاپیتان دوم پرسپولیس هم ساکن بالاترین نقطه سعادت آباد است که بنز مشکی گرانقیمتی دارد. او به غیر از فوتبال در کار تجارت خانه است و خانه های پیش فروش را خریداری کرده و به مردم می فروشد

سات ورزشی هورا اسپرت در گزارش با عنوان نوش جان ! به بررسی دارایی و فعالیتهای اقتصادی تنی چند از فوتبالیستهای مشهور ایرانی پرداخته است. به گزارش البرز این سایت می نویسد:
فرهاد مجیدی کاپیتان استقلال یکی از ساکنین محله فرمانیه است. چندین ماشین دارد و خودش از پرادو و بی. ام. و اش خیلی بیشتر استفاده می کند. فرهاد سرمایه گذاری های زیادی انجام داده که می توان به طور نمونه به شهرک سازی اش در دبی و همچنین در شمال کشور اشاره کرد. او اما در کارهای زیاد دیگری هم سرمایه گذاری کرده و می کند.