شعر در مورد روز درختکاری

درخت سیب شاعر: مرتضی پارسا

یک روز وعده گاه ، کنار درخت سیب
زیر نگاه مساله دار درخت سیب

سر کرده ایم روز وشبی در جهنمی
با مشکلات گاه گدار درخت سیب

من با تو کار داشتم ای طعم زندگی
اصلا ً مرا چه کار به کار درخت سیب ؟!

بازیگران ِ عرصه ی او هردو باختند
از نوع دیگری است قمار درخت سیب ادامه خواندن Continue reading