عجیب ترین دریای دنیا که در قران هم گفته شده است

عجیب ترین دریای جهان که در قرآن هم به آن اشاره شده+عکس

در شهر توریستی اسکاگن این زیبایی را می توانید در سجیه دید، این شمالی ترین شهر دانمارکیهاست، جایی که دریای بالتیک و دریای شمال بهم میپیوندند. دو دریای مختلف با هم یکی نمی شوند و بنابرین این راستا بوجود می آید.

ادامه خواندن Continue reading