دانلود آهنگ الهه ناز

دانلود آهنگ الهه ناز با صدای استاد بنان

دانلود آهنگ الهه ناز با صدای استاد بنان

 

بــــاز
ای الهه ی ناز
با دل من بســـاز
کین غم جان گداز
برود ز برم

گــــــر
دل من نیاسود
از گناه تو بود
بیا تا ز سر
گنهت گذرم

ادامه خواندن Continue reading