طالع بینی مصری متولدین شهریور ماه

http://www.patoghkade.com/wp-content/uploads/2011/10/160.jpg متولدین این ماه به طور کلی افرادی خوش شانس – خوش برخورد – اهل صفا – اغلب دارای صفات خوب و پسندیده اما به هیچ وجه برای شراکت و دوستی بلند مدت مناسب نیستند و ….

متولدین دهه اول این ماه اغلب دارای روحیهای خشن – سختگیر – پرحرف – ریا کار – کم تحمل و بد اخلاق – در امور اقتصادی نسبتاً موفق – در مدیریت و سرپرستی کم و بیش موفق – بعضاً خسیس و تنگ نظر – در امور اجتماعی فعال – در برخورد با افراد جدیتر از خود عقب نشینی میکنند. به محض احساس ضرر، از شراکت یا دوستی صرفنظر میکنند .

ادامه خواندن Continue reading