Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479   var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-21273974-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); فیلم اهانت به فائزه هاشمی

پاتوق کده

adss   

فیلم اهانت به فائزه هاشمی

Notice: get_settings is از رده خارج شده است از نگارش2.1! به‌جای آن از get_option() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479

کاش به جای محبت، کمی شعور داشتید

- www.patoghkade.com

.

دوستان عزیز! می‌دانم که لحن نوشته‌ام تند است خیلی تند. اول از شما خواهش می‌کنم که این را یک آسیب‌شناسی دوستانه بدانید اما اگر چاره‌ای نبود بگذارید به حساب همان بازی من در پازل هاشمی رفسنجانی!

دقیقا از همان لحظه‌ای که فیلم توهین جماعت مدعی حزب‌اللهی به فائزه هاشمی منتشر شد، می‌دانستم که بلافاصله سایت‌ها و وبلاگ‌های زیادی برای توجیه این رفتار احمقانه و بعد از محکوم کردن آن، فورا می‌نویسند اما… منتظر این لحظه هم بودم که عده‌ای برای توجیه این رفتار وحشیانه دنبال دلائل متعددی باشند. توجیهاتی مثل نفوذی بودن آن جماعت وحشی، ساختگی بودن فیلم و حتی مظلوم نمایی خاندان هاشمی در آستانه انتخابات ریاست مجلس خبرگان!

در بحث‌های گوگل ریدر نوشتم که من حتی به اندازه یک هزارم درصدهم ساختگی بودن این فیلم و نفوذی بودن این افراد را باور نمی‌کنم. چند ماه پیش هم بعد از ماجرای حمله جماعت فوق ارزشی به دفتر آقای صانعی، همین را به آقای دژاکام گفتم که بیایید برای یک بار هم که شده در کنار همه احتمالات و توجیهات، احتمال دخالت این بی‌شعوران مدعی شعور و بصیرت را قبول کنیم اما نه فقط در حد یک احتمال ضعیف، که قوی‌ترین احتمال و بعد سفت و سخت در برابر آنها بایستیم تا بیشتر از این نام بسیج و حزب الله و ولایت را لکه دار نکنند.

البته این بار نفوذی نبودن این آدم‌های دریده آنقدر روشن است که برخی دوستان ما به توجیهات جدیدتری متوسل شده‌اند: «تقسیم گناه!» گناه بزرگتر، گردن قوه قضائیه برای عدم برخورد قاطع با دختر هاشمی رفسنجانی و گناه کوچکتر متوجه آن چند نفر بی‌شعوری که از روی محبت به ولایت، دهانشان را به فحاشی باز کرده‌اند!

دقیقا براساس همین منطق، دوست عزیزی در رجانیوز مطلبی نوشته با عنوان «چه کسی مسئول فحاشی به فائزه هاشمی رفسنجانی است؟» بعد از خواندن این مطلب خیلی سعی کردم جلوی خودم را بگیرم، اما چاره‌ای نیست. امروز همه‌ی ما مصداق یک نیروی بسیجی و حزب‌اللهی هستیم. وقتی یک ریشوی چفیه به دوش در گوشه‌ای از کره خاکی اشتباهی می‌کند، خواسته یا ناخواسته اشتباهش به حساب من هم نوشته می‌شود؛ پس من هم حق دارم که از خودم دفاع کنم و از مدعیان دریده‌ای که به نام بسیجی و حزب‌اللهی هر غلطی می‌کنند، اعلام برائت کنم.

مشکل من دقیقا با پاراگراف اول این نوشته و منطق آن است. نویسنده، انتشار فیلم را دریچه‌ای برای تهاجم به بسیج می‌داند، اما من برعکس ایشان، رفتار آن چند نفر و خود آنها را مایه لکه‌دار شدن نام بسیج می‌دانم. اتفاقا انتشار چنین فیلم‌هایی به ما کمک می‌کند که دین و ایمانمان را در ترازوی حق و انصاف بگذاریم و ببینیم آیا دینمان بر توجیه می‌چربد یا برعکس؟!

البته نویسنده محترم اقدام آن چند نفر را محکوم می‌کند و اعتقاد دارد که «در واقع با این کار و سپس انتشار آن، جمع زیادی از ملت بابصیرت ایران اسلامی و بسیجیان مدافع انقلاب مظلوم واقع و اشتباه دو سه نفر توسط رسانه‌های بیگانه به پای آن‌ها هم گذاشته شده» اما به جای رفع این شبهه و اثبات اینکه رفتار آن چند نفر برای بسیجیان و مردم ایران قابل قبول نیست، پای توجیهات دیگری را باز می‌کند و اصل قضیه را ناشی از ضعف قوه قضائیه در برخورد با فائزه هاشمی می‌داند! کاش لااقل به همین مقدار بسنده می‌کرد اما متاسفانه در ادامه به رابطه بسیج و بسیجی با ولایت فقیه هم متوسل می‌شود:

«نبود درک رابطه ولایت مدارانه یک ملت با ولی امر در نظام شیعی نقطه شکست اکثر تحلیل‌های بین‌المللی از رخدادهای ایران است. درک اینکه در یک کشور رابطه یک ملت با حاکم خود رابطه‌ای است که در عین عقلانیت، سرشار از محبت است، کمی برای تحلیلگران غربی مشکل است. از این رو، رسانه‌های غربی در تحلیل‌های اغلب کمّی خود، کیفیت رابطه‌ی جوان بسیجی ایرانی را که در مقابل مقام ولایت اشک می‌ریزد، نمی‌توانند تحلیل کنند و یا مشت در خاک شلمچه کردن و به یاد خون‌هایی را که ۲۰ سال پیش ریخته شده، نمی‌توانند در ذهن‌های مادی خویش تجزیه و تحلیل کنند. رابطه‌ی بسیج و بسیجی با ولایت فقیه رابطه‌ای بر اساس محبت است. به قول حسین قدیانی بابای ماست خامنه‌ای!»

نتیجه اینکه برخلاف آن محکومیت خشک و خالی ابتدایی، می‌نویسد«از این منظر، رفتار خشن و این چنینی را می‌توان واکنشی به تهاجم علیه تمام آرمان‌ها و علایق یک ملت دانست که در عین حال که غیر منطقی و غلط است، طبیعی است!»

ضمن احترام به نویسنده این مطلب، واقعا برای چنین تحلیلی متاسفم که توهین‌های آن جماعت وحشی را با اشک‌ ریختن جوانان بسیجی و احساسات آنها در شلمچه مقایسه می‌کند و این فیلم را نشانه محبت فحاشان دریده به ولایت فقیه می‌داند! کدام محبت؟ محبتی که جز بردن آبرو و بدنام کردن محبوب هنری نداشته باشد، محبت نیست، عین خیانت است.

من به آن چند نفر نامرد بی‌غیرت و به همه کسانی که این روزها قصد توجیه رفتار آن‌ها را دارند می‌گویم که کاش لااقل از ولایت دم نمی‌زدید. از بسیج دم نمی‌زدید. کاش نشان حزب الله را یدک نمی‌کشیدید. کاش مرد بودید و از خودتان مایه می‌گذاشتید. کاش آنقدر غیرت داشتید که از مردانگی خودتان و از آبروی خودتان مایه می‌گذاشتید و کاری به آبروی ولایت نداشتید. ولایت چه نیازی به محبت شما دارد؟ ولی فقیه می‌گوید ظلم نکنید، اما ظلم می‌کنید و ظلمتان را عین محبت به ولایت می‌دانید! می‌گوید حتی برچسب افراطی‌گری به شما نزنند، اما افراط می‌کنید و اسمش را هم محبت می‌گذارید!

من متهمتان نمی‌کنم که محبت ندارید شاید محبتتان خیلی بیشتر از دیگران باشد، اما کاش ذره‌ای هم شعور داشتید و دایه‌ی مهربانتر از مادر نمی‌شدید. ولایت بیشتر از آنکه به محبت چند آدم دریده نیاز داشته باشد به شعور نداشته‌تان نیاز دارد که بفهمید.

منبع:http://www.ahestan.ir/?p=7855


 

یک نظر

  1. مهران گفته است :
    آبان ۱۸ام, ۱۳۹۰

    تا بوده دنیا همینبوده؟غم مخورید.یکی از طالبان شما.

ارسال نظر

× 4 = سی دو