Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479  var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-21273974-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); مشکلات جنسی جوانان

پاتوق کده

adss  

درمان مشکلات جنسی جوانان

Notice: get_settings is از رده خارج شده است از نگارش2.1! به‌جای آن از get_option() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479

ریشه مشکلات جنسی در زوج های جوانان

ریشه مشکلات جنسی در همسران جوان

تعاریف متعددی از خانواده براساس دیدگاه جامعه‌شناسان، روان‌شناسان و صاحب‌نظران علوم دیگر وجود دارد براساس برخی از این تعاریف، خانواده، نهاد مقدس و واحد سازنده جوامع بشری است که برای تامین نیازهای مختلف انسان از جمله نیاز جنسی و براساس پیمان زناشویی میان زن و مرد شکل می‌گیرد. براساس این تعریف، زن و شوهر برای ادامه حیات زندگی مشترک افزون بر تفاهم، تناسب و هم‌شأنی در مسایل فکری و دینی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و نظایر آن، باید به نیازهای جنسی یکدیگر هم توجه کنند.

 

امروزه یکی از معیارهای قابل‌سنجش برای بررسی میزان خوشبختی زوجین، میزان رضایتمندی آنهااز روابط جنسی است. شماری از صاحب‌نظران مسایل خانواده معتقدند اگر زن و شوهر بتوانند از نظر جنسی همدیگر را ارضا کنند، قادرند بسیاری از تنش‌های زندگی را هم مدیریت کنند اما اگر روابط جنسی خوبی با هم نداشته باشند گاهی حتی مشکلات کوچک زندگی هم تبدیل به بحران می‌شود. به عبارت ساده‌تر روابط جنسی خوب زن و شوهر کوهی از مشکلات زندگی را به کاه و روابط سست و کمرنگ جنسی، کاهی را به کوهی از مشکلات بدل می‌کند. سائقه جنسی غریزه‌ای است همانند غریزه گرسنگی، تشنگی و خوابیدن که البته پس از بلوغ فعال می‌شود و بنابراین مرد و زن بالغ پس از ازدواج به‌طور معمول و به دور از بروز هرگونه مشکلات پیچیده‌ای می‌توانند با هم روابط جنسی رضایت‌بخشی داشته باشند. البته غریزه جنسی نیز مانند هر غریزه دیگری نیازمند تربیت و آموزش است. یعنی همان‌طور که کودک آداب خوردن و آشامیدن و غذا خوردن سر سفره را فرامی‌گیرد، زن و شوهر نیز باید در دوران عقد درباره مسایل جنسی از جمله تفاوت‌های جنسی زن و مرد اطلاعات درستی کسب کنند و مهارت‌هایی را بیاموزند تا زندگی زناشویی موفق‌تری را بر پایه باورها و اطلاعات درست با هم سپری کنند. در کنار بسیاری از زوج‌های جوان که با هم زندگی خوبی را آغاز می‌کنند و ادامه می‌دهند شمار قابل‌توجهی هم هستند که با وجود علاقه‌مندی به هم و تفاهم و همفکری و سازگاری، از مشکلات جنسی رنج می‌برند و سایه سنگین این مشکلات، ادامه زندگی مشترک را برای آنها سخت و دشوار می‌کند. مسایل و مشکلات جنسی در سال‌های نخست زندگی به ۳ دسته عمده؛ مشکلات جنسی ناشی از باورها و اطلاعات نادرست، مشکلات جنسی ناشی از اختلافات و ناسازگاری‌های زناشویی و مشکلات ناشی از اختلالات جنسی طبقه‌بندی می‌شود که در ادامه درباره هر یک از آنها به طور مختصر توضیحاتی را ارائه می‌دهم.

مشکلات جنسی ناشی از باورها و اطلاعات نادرست

بسیاری از مسایل و مشکلات جنسی زن و شوهر از اطلاعات و باورهایی ناشی می‌شود که هیچ اساس و پایه درستی ندارند و صرفا براساس عقاید شخصی یا شنیده‌ها و دیده‌ها از منابع غیرموثق شکل گرفته‌اند. از جمله این منابع گمراه‌کننده فیلم‌های مستهجن، تبلیغات تجاری و تجربیات شخصی دیگران است که عمل و پیروی از آنها نه تنها سودمند نیست بلکه گاهی آسیب‌زننده است. گفته‌ها، شنیده‌ها، دیده‌ها و باورهای نادرست موجب کاهش شدید اعتماد به نفس فرد در عملکرد جنسی خود یا بی‌انگیزگی به طرف مقابل می‌شود و به توقعات و انتظاراتی دامن می‌زند که واقع‌بینانه نیستند. برای نمونه اندازه اندام‌تناسلی هیچ نقشی در ارضای جنسی همسر ندارد و اندازه اندام‌تناسلی بیش از ۹۹ درصد مردانی که به علت نارضایتی همسر یا تبلیغاتی که در این‌باره صورت گرفته به کلینیک‌های تخصصی جنسی مراجعه می‌کنند، طبیعی است اما بسیاری از همین افراد برای درمان خود اصرار و پافشاری می‌کنند که گاهی عوارض وخیمی به دنبال دارد. نمونه دیگر کندی رسیدن به اوج لذت جنسی در زن نسبت به مرد است که جزیی از تفاوت‌های طبیعی میان مرد و زن محسوب می‌شود اما ناآگاهی از این موضوع باعث می‌شود تا برچسب سردمزاجی به همسر زده شود و پیامد آن مشکلات متعدد و زنجیره‌وار دیگری است که بروز می‌کند. درباره مشکلات جنسی که براساس مقایسه‌ها، باورها و اطلاعات نادرست شکل می‌گیرد، می‌توان موارد متعدد دیگری را نام برد: اینکه برای موفقیت در زندگی زناشویی فعلی، تجارب قبلی نیاز است، اینکه نیاز جنسی صرفا از حقوق مردان است، اینکه وصال باید حتما در شب زفاف صورت گیرد، اینکه زودارضایی زوج نشانه بی‌رغبتی وی به ادامه روابط جنسی با زوجه است، اینکه روابط جنسی یعنی فقط نزدیکی و موارد متعدد دیگری که می‌توان به این فهرست افزود که از حوصله این نوشتار خارج است. همان‌طور که پیش از این نوشتم بسیاری از این باورها و اطلاعات نادرست و مشکلات جنسی ناشی از آن را می‌توان با آموزش‌های مدون و پیوسته دوران عقد و پس از آن برطرف و به زوجین برای ادامه زندگی مشترک توأم با رضایتمندی کمک کرد.

مشکلات جنسی ناشی از اختلاف‌های زناشویی

احتمال وقوع ناسازگاری و اختلاف‌های زناشویی در سال‌های نخست پس از ازدواج بالاست. آمارها هم نشان می‌دهد میزان ثبت طلاق در اوایل زندگی مشترک بیشتر از مواقع دیگر است. همچنین براساس تحقیقی که در دادگاه‌های خانواده صورت گرفته، مشکلات و نارضایتی جنسی در میان زوجینی که قصد دارند از هم طلاق بگیرند بسیار شایع است. آمارها حاکی است بیش از ۶۰ درصد زوجینی که به مجتمع‌های قضایی خانواده با هدف جدایی از یکدیگر مراجعه می‌کنند به نحوی از همسر خود در زمینه مسایل جنسی ناراضی‌اند. بدیهی است که هنگام بگو‌مگوی زناشویی و قهر و دلخوری، روابط همسران در همه سطوح زندگی مشترک از جمله روابط جنسی کاهش می‌یابد اما مشکلات جنسی در این‌گونه اختلافات وقتی بروز و ظهور پیدا می‌کند که زوج یا زوجه بخواهد از ترک روابط جنسی به عنوان حربه‌ای برای انتقام، تنبیه یا به سازش کشیدن طرف مقابل استفاده کند که متاسفانه استفاده از این شیوه نادرست گاهی به بروز مشکلات جنسی و تشدید اختلافات می‌انجامد. از سوی دیگر، تنش‌ها و فشارهای عصبی ناشی از مشاجرات دایم زندگی با افزایش هورمون‌های استرس از جمله اپی‌نفرین و نوراپی‌نفرین موجب اختلال در کارکرد جنسی افراد می‌شود و بروز چنین اختلالاتی هنگام اختلافات زناشویی حلقه معیوبی را تکمیل می‌کند که درنتیجه آن، اختلافات خارج بستر خواب زن و شوهر به تشدید مشکلات داخل بستر و برعکس آن می‌انجامد. هنگامی که مشکلات جنسی بر اثر اختلافات و ناسازگاری‌های زن و شوهر بروز می‌کند بسیار مهم است که به درمان این‌گونه مشکلات در بستر حل سایر مشکلات فیمابین زن و شوهر توجه شود چرا که بسیاری از مشکلات جنسی ثانویه به مشکلات دیگر زندگی با حل یا کاهش تعارضات زناشویی خودبه‌خود بهبود می‌یابند. از این رو بی‌توجهی درمانگران به اختلافات زناشویی و صرفا درمان علامتی مشکلات جنسی آنها اولا موقتی است و ثانیا گاهی مشکلات ناخواسته دیگری را در روابط زناشویی ایجاد می‌کند که حتی به آتش اختلافات هم دامن می‌زند. توصیه پیشگیرانه به زوجین جوان هم هنگام بروز اختلاف در زندگی این است که دامنه این اختلاف را به جنبه‌های دیگر زندگی از جمله روابط جنسی نکشانند و بحران ناشی از اختلاف پیش آمده را به گونه‌ای مدیریت کنند که شعله آن به سایر قسمت‌های زندگی مشترک زبانه نکشد چرا که معمولا بر پایه همین نقاط مشترک باقیمانده است که می‌توان اختلافات پیش آمده را حل کرد.

… و اما اختلالات جنسی

اختلالات جنسی نیز مانند اختلالات دیگر ممکن است در هر فردی و در هر سنی بروز کند. علل، علایم، راه‌های تشخیص و درمان هر یک از اختلالات جنسی بسیار مفصل است و می‌توان در جای خود به تفصیل شرح داد اما به صورت خیلی خلاصه منشأ اختلالات جنسی عمدتا جسمی یا روانی و البته در بیشتر مواقع ترکیبی از آنهاست. در سال‌های نخست پس از ازدواج انواع و اقسامی از اختلالات جنسی ممکن است در زوجین بروز کند اما به طور شایع زودانزالی در مردان و واژینیسموس و ارضانشدن در زنان شیوع بیشتری دارد. زودانزالی در مردان و واژینیسموس در زنان که بر اثر انقباضات غیرارادی عضلات قسمت تحتانی مهبل رخ می‌دهد از علل شایع به وصال نرسیدن نیز به شمار می‌رود. این اختلالات و اختلالات دیگر مانند ناتوانی جنسی یا در اصطلاح علمی ایمپوتنسی درمان‌پذیرند و زوجین باید در صورتی که این اختلالات در ماه‌های نخست پس از ازدواج رفع نشدند یا طی زندگی مشترک بروز کردند با مراجعه به کلینیک‌های تخصصی درمان اختلالات جنسی برای تشخیص و درمان آن اقدام کنند.

نکته دیگری که در این خصوص آگاهی از آن ضروری است عوامل زمینه‌ساز بروز اختلالات جنسی است. باید بدانیم که بسیاری از داروها خطر بروز اختلالات جنسی را افزایش می‌دهند. از این رو زوجین باید توجه کنند که مصرف خودسرانه داروها به هیچ‌وجه جایز نیست. به عنوان نمونه به کرات دیده شده که مرد یا زن هنگام اختلافات خانوادگی خودسرانه و بدون مراجعه به پزشک برای آرامش یا انتقال این پیام به همسر که من از تو به شدت عصبانی، دلخور و ناراحت هستم از قرص‌های آرام‌بخش استفاده می‌کند غافل از اینکه ممکن است به عوارض جانبی این‌گونه داروها از جمله کاهش میل جنسی دچار شود. استعمال سیگار، موادمخدر و ترکیبات محرک صناعی روانگردان از دیگر مواردی به شمار می‌روند که خطر بروز اختلالات جنسی را بیشتر می‌کنند و باید هرچه زودتر ترک شوند. همچنین ابتلا به برخی بیماری‌ها اعم از جسمی یا روانی همچون دیابت، تنگی‌عروق کرونر قلب، پرفشاری خون، نارسایی مزمن کلیه، برخی‌ اختلالات هورمونی، افسردگی، اختلالات اضطرابی و… احتمال ابتلا به اختلالات جنسی را بیشتر می‌کند که در صورت ابتلای به آن، درمان یا کنترل بیماری زمینه‌ای اهمیت فراوانی دارد و نکته آخر شیوه زندگی است که بر سلامت جنسی افراد تاثیرگذار است زیرا امروزه معلوم شده کم‌تحرکی، تغذیه نامناسب، استرس‌های مختلف و چاقی سلامت جنسی افراد را به مخاطره می‌اندازند و باید اصلاح شوند.

منبع : سلامت
.

پیشنهاد ویژه سایت

برای دانستن مسایل زناشویی و مسایل جنسی و درمان زود انزالی ۱۰۰ % تضمینی و افزایش سایز آلت مرد و رابطه جنسی عاشقانه و رومانتیک نقاط و نکات ارگاسم زنان و هزاران نکته دیگر به صورت تصویری خرید کتاب عشق شیرین رو پیشنهاد میکنیم

.

 ((برای خرید اینجا کلیک کنید ))


 

۲۵ نظر

 1. Ugg Classic Tall Boots 5815 گفته است :
  آبان ۲۶ام, ۱۳۹۰

  I do trust all the ideas you’ve offered in your post. They are very convincing and can definitely work. Still, the posts are very brief for novices. May you please lengthen them a little from subsequent time? Thank you for the post.

 2. CallumCameron گفته است :
  آبان ۲۸ام, ۱۳۹۰

  But wanna state that this is very useful , Thanks for taking your time to write this.

 3. Replica Gucci Bags گفته است :
  آبان ۲۹ام, ۱۳۹۰

  Valuable info. Lucky me I located your web web page by accident, and I’m shocked why this accident did not happened earlier! I bookmarked it

 4. Hermes Sale گفته است :
  آبان ۲۹ام, ۱۳۹۰

  Pretty beneficial post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I have genuinely enjoyed reading your weblog posts. Any way I’ll be subscribing to your feed and I hope you post again soon.

 5. Cheap Louis Vuitton Bags گفته است :
  آبان ۳۰ام, ۱۳۹۰

  Simply wish to say your write-up is as amazing. The clarity within your post is simply spectacular and i could assume you are an expert on this topic.

 6. Replica Gucci Bags گفته است :
  آذر ۱ام, ۱۳۹۰

  Outstandingly educational countless thanks, It is my opinion your current visitors would most most likely want a whole lot more reviews like that maintain up the superb effort.

 7. Hermes Replica گفته است :
  آذر ۲ام, ۱۳۹۰

  Maintain up this superior work, you have a good blog over here with much fantastic information and facts! When you post some new stuff, I’ll visit your weblog again and I’ll follow it.

 8. Louis Vuitton Replica UK گفته است :
  آذر ۳ام, ۱۳۹۰

  i have been reading your weblog from sometime and i must say you always maintain wonderful consistency,hence i always get pleasure from reading your blog.

 9. Cheap Louis Vuitton Handbags گفته است :
  آذر ۴ام, ۱۳۹۰

  I like your weblog a whole lot, I just bookmarked it ?a thanks and maintain it up.

 10. Louis Vuitton Knockoffs Cheap گفته است :
  آذر ۵ام, ۱۳۹۰

  Great post, enjoy the appearance of the web page too.

 11. Louis Vuitton Bags گفته است :
  آذر ۶ام, ۱۳۹۰

  It is the best time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I have read this post and if I could I wish to suggest you some interesting points or tips. Maybe you can write next articles referring to this post. I want to read more points about it!

 12. Burberry Outlet Online گفته است :
  آذر ۷ام, ۱۳۹۰

  This really is so good that I had to comment. I’m generally just a lurker, taking in knowledge and nodding my head in quiet approval at the superior stuff?-..this required written props. Theory rocks?-thanks.

 13. Replica Prada Bags گفته است :
  آذر ۷ام, ۱۳۹۰

  Wonderful post, thanks! Maybe you could do a follow up post about this?

 14. Louis Vuitton Knockoffs Cheap گفته است :
  آذر ۸ام, ۱۳۹۰

  Wow! This can be 1 particular of one of the most valuable blogs We have ever arrive across on this topic.

 15. Louis Vuitton Replica Glasses گفته است :
  آذر ۸ام, ۱۳۹۰

  Rather interesting blog post. Your current web presence is fairly quickly turning into among my top picks.

 16. Louis Vuitton Outlet گفته است :
  آذر ۸ام, ۱۳۹۰

  Wow! This might be 1 particular of probably the most useful blogs We have ever arrive across on this topic. Basically Superb.

 17. LV Purse Outlet گفته است :
  آذر ۱۱ام, ۱۳۹۰

  Thanks for taking the time to share with you this, I’m fervently relating to this and i also take pleasure in studying this topic. Please, when you gain facts, please update this site with increased data. I’ve found it extremely helpful. There have to be charging stations everywhere.

 18. Louis Vuitton Outlet گفته است :
  آذر ۱۲ام, ۱۳۹۰

  Wow! This can be 1 particular of one of the most valuable blogs We have ever arrive across on this topic.

 19. dlbbtokxzt گفته است :
  آذر ۱۵ام, ۱۳۹۰

  dmlbpqbuphilbef, gzrksqbesk , [url=http://www.etpyqfcdsm.com]mozmbkdcmp[/url], http://www.fwaftglswc.com gzrksqbesk

 20. jboketphxc گفته است :
  آذر ۱۵ام, ۱۳۹۰

  zftnsqbuphilbef, cnyfjvgtvl , [url=http://www.vtufffvhtz.com]egsydqckss[/url], http://www.dnkunkfmff.com cnyfjvgtvl

 21. hxjaejjogs گفته است :
  آذر ۱۵ام, ۱۳۹۰

  dmkckqbuphilbef, jrakyyoehx

 22. Uggs For Sale Cheap گفته است :
  آذر ۱۵ام, ۱۳۹۰

  Its such as you learn my thoughts! You appear to know a lot approximately this, such as you wrote the e-book in it or something. I think that you could do with a few percent to force the message house a bit, but instead of that, that is excellent blog. A great read. I’ll definitely be back.

 23. blvzudxmqc گفته است :
  آذر ۱۶ام, ۱۳۹۰

  rlhhyqbuphilbef, jrsxfdqrhg

 24. qiqaduvwon گفته است :
  آذر ۱۶ام, ۱۳۹۰

  xurcyqbuphilbef, swycdyldcm , [url=http://www.guntwylrcf.com]iqbernqvfg[/url], http://www.rpokrphkma.com swycdyldcm

 25. ktqigsbuzl گفته است :
  آذر ۱۶ام, ۱۳۹۰

  iphvhqbuphilbef, irpvxrbyid , [url=http://www.wqjcxecznr.com]kyuxepvzsp[/url], http://www.ynbzluxebp.com irpvxrbyid

ارسال نظر

− 7 = دو