Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479  var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-21273974-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); درمان زود انزالی مرد

پاتوق کده

adss  

درمان زود انزالی مرد

Notice: get_settings is از رده خارج شده است از نگارش2.1! به‌جای آن از get_option() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479

 

درمان زودانزالی
فرد باید توانایی کنترل انزال را پیدا کند تا بواسطه ی آن از انزال زودرس جلوگیری بعمل آورده و نهایتاً مدت زمان بیشتری به رابطه ی خود ادامه دهد!
انزال زودرس شایع‌ترین مشکل جنسی مردان است که تاثیرات عمیقی برزندگی زناشویی افراد دارد.
اغلب کسانی که دچار این بیماری هستند به دلایل مختلف اخلاقی و فرهنگی از مراجعه به پزشک امتناع می‌کنند.


مشکل جوانان
اگر بیماری اختلال نعوظ شایع‌ترین بیماری جنسی مردان بالای ۴۰ سال باشد، قطعا انزال زودرس شایع‌ترین بیماری جنسی مردان زیر ۴۰ سال است. حتی برخی از دانشمندان با در نظر گرفتن کل مبتلایان این بیماری نسبت به کل جمعیت مردان، انزال زودرس را شایع‌ترین بیماری جنسی در کل مردان می‌دانند.
در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته که امکان آمارگیری در این زمینه وجود دارد، برآورد می شود۳۰ تا ۷۰ درصد مردان به نوعی در طول عمر خود دچار این بیماری می شوند. در ایران آمار دقیقی در این‌باره وجود ندارد، چرا که اغلب کسانی که دچار این بیماری هستند به دلایل مختلف اخلاقی و فرهنگی از مراجعه به پزشک امتناع می‌کنند. اگرچه همه این بیماران از یافتن راه‌حلی برای رهایی از شر آن خوشحال می‌شوند.
مشکل مردها ، درد دل زن‌ها
انزال زودرس عبارت است از انزالی که زودتر از زمان دلخواه زوجین رخ دهد و باعث نارضایتی یک یا هر دوی آنها شود. یعنی حتی اگر زوجه نیز در اغلب نزدیکی‌ها احساس کند که انزال همسرش زود تر از زمان مورد انتظار اوست و این حالت باعث نارضایتی او شود، حتی اگر مرد چنین احساسی نداشته باشد، انزال مرد، زودرس بوده و باید بررسی شود.
نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که انزال زودرس در بسیاری از افراد و در برخی از موارد وجود دارد ولی آن انزال زودرسی بیماری تلقی می شود که در بیش از ۵۰ درصد نزدیکی‌های فرد رخ دهد. یعنی مردی دچار بیماری انزال زودرس است و باید درمان شود که در بیش از نیمی از موارد نزدیکی های خود دچار انزال زودرس شود.
نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که انزال زودرس در بسیاری از افراد و در برخی از موارد وجود دارد ولی آن انزال زودرسی بیماری تلقی می شود که در بیش از ۵۰ درصد نزدیکی‌های فرد رخ دهد. یعنی مردی دچار بیماری انزال زودرس است و باید درمان شود که در بیش از نیمی از موارد نزدیکی های خود دچار انزال زودرس شود.
هیجان بی‌مورد
انزال زودرس در اغلب موارد یک مشکل روانی محسوب می شود و در آن اندام‌های تناسلی فرد اصلا دچار اختلال نیستند. در واقع تصور می‌شود کسانی که دچار انزال زودرس هستند، در اولین تجربیات جنسی خود برای رسیدن به انزال زودتر به دلایل مختلف فرهنگی و گاهی مذهبی تحت استرس بوده اند و همین تصور و ذهنیت اولیه در طول زندگیشان باعث ایجاد انزال زودرس شده است.
البته آنچه مسلم است ، این است که زنان معمولا دیرتر از مردان ارضا می‌شوند و عدم آگاهی زوجین از چگونگی ایجاد تطابق، زمان طولانی ارضا شدن زوجه و زمان کوتاه‌تر زوج، باعث نمود بیشتر و عذاب آورتر این مشکل می‌شود. در حالی که می‌توان با یک آموزش درست در این زمینه از احساس نارضایتی زوجین جلوگیری کرد.
مشکلات روانی که به اشکال مختلف می‌توانند باعث ایجاد انزال زودرس شوند زیادند. مثلا اضطراب، هیجان و استرس‌های روانی که فرد در زندگی روزمره خود دچار آنها می شود در بروز بیماری انزال زودرس نقش مهمی ایفا می‌کنند. معمولا این هیجانات و استرس‌ها باعث می‌شوند تا فرد در حین نزدیکی توانایی خود را در راحتی و تمرکز روی رابطه جنسی از دست داده و انزال زودرس رخ دهد. یکی دیگر از مسایلی که از طریق ایجاد مشکل روانی باعث بروز انزال زودرس می‌شود، ترس از بروز اختلا‌ل نعوظ است. در واقع ترسی که فرد نسبت به از دست دادن نعوظ دارد باعث می‌شود تا به صورت ناخودآگاه انزال زودتر از موعد رخ دهد. البته در موارد نادری هم مصرف برخی داروها مثل بعضی از داروهای اعصاب باعث بروز انزال زودرس می‌شود.

.

.

پیشنهاد ویژه سایت

برای دانستن مسایل زناشویی و مسایل جنسی و درمان زود انزالی ۱۰۰ % تضمینی و افزایش سایز آلت مرد و رابطه جنسی عاشقانه و رومانتیک نقاط و نکات ارگاسم زنان و هزاران نکته دیگر به صورت تصویری خرید کتاب عشق شیرین رو پیشنهاد میکنیم

.

 ((برای خرید اینجا کلیک کنید ))


 

۲۰۴ نظر

 1. پیام گفته است :
  تیر ۲۲ام, ۱۳۹۰

  سلام
  من به شدتی که فکرنمی کنید زود انزال هستم وهمین باعث افسردگی من شده خواهشم می کنم اگه راهکاری می دانیدبه من اطلاع دهید
  ضمنا از کرم واسپری …های مختلفی استفاده کرده ام اما آن طور که باب میلم باشد هیچکدام موثر نبوده

 2. ارش گفته است :
  تیر ۲۹ام, ۱۳۹۰

  سلام اگه میشه یک داروی گیاهی بدون عوارض برای درمان زودانزالی معرفی کنید و بگید که از کجا تهیه کنم اگه میشه جواب بدین من ماه دیگه عروسیمه و خیلی استرس دارم باتشکر

 3. مممم گفته است :
  مرداد ۱۹ام, ۱۳۹۰

  سلام اگر میشه بهترین و موئثرترین راه درمان رو برام ایمیل کنید ممنون

 4. معصوم گفته است :
  مرداد ۲۸ام, ۱۳۹۰

  سلام من روش درمان از طرق خودم را انجام دادم اما نتیجه داشت واگر زیاد این کار رابکنم بیش از اندازه ضعیف و لاغر می شوم اگه می شه موارد لازم رو برام ایمل کنید .با تشکر

 5. بریالی گفته است :
  مرداد ۲۹ام, ۱۳۹۰

  سلام اگه میشه مؤثر ترین راه درمان را برایم ایمیل کنید من شدیدا زود انزالی دارم خیلی از خود نا امیدم شما به من امید بدهید .ممنون

 6. m گفته است :
  مرداد ۳۰ام, ۱۳۹۰

  اگه میشه بهترین راه واسه اینکه خودم بتونم زود انزالیمو بر طرف کنمو به ایمیلم بفرستین
  ممنون

 7. ma گفته است :
  شهریور ۹ام, ۱۳۹۰

  سلام خواهش میکنم یه موثر برای این درمان را برای ایمیلم را بفرستید امیدم رو از دیت دادم و افسرده شدم

 8. ma گفته است :
  شهریور ۹ام, ۱۳۹۰

  سلام خواهش میکنم یه راه موثر برای این درمان را برای ایمیلم را بفرستید امیدم رو از دست دادم و افسرده شدم

 9. محمد گفته است :
  شهریور ۱۲ام, ۱۳۹۰

  سلام اگه میشه یه دارو گیاهی برای افزایش طول الت بهم معرفی کنید و اسمشو بفرستید به ایملم

 10. m گفته است :
  شهریور ۱۹ام, ۱۳۹۰

  سلام
  من داروئی را به شما معرفی میکنم که قادر است زود انزالی را برطرف کند
  بیحس کننده نیست و شما لذت کامل مراقبت را احساس میکنید
  تا حداقل ۱۵دقیقه طول میکشد
  اثر سوئ ندار د
  و بعد از مدتی احتیاج به استفاده از ان نیستید
  درصورت احتیاج برای اطلاعات بیشتر ایمیل بزنید

 11. saeed گفته است :
  شهریور ۲۰ام, ۱۳۹۰

  باسلام من ب قدری زود انزالم که بدن لختم نمیتونم ببینم.ازتون خواهش میکنم بهترین روش را برام ایمیل کنید ممنون.

 12. حسین گفته است :
  شهریور ۲۰ام, ۱۳۹۰

  با سلام من ۳ساله که ازدواج کرده ام از هر راه هم که وارد شدم بی فاییده بوده خیلی خیلی زود انزالم خواهشمندم راهنمای بفرمایید و بهترین روش را برام ایمیل کنید با تشکر

 13. عبدالستار گفته است :
  شهریور ۲۲ام, ۱۳۹۰

  خیلی زودانزالم حتی ۲۰تا۳۰ثانیه طول نمیکشه خواهش میکنم بهترین روش رابرام ایمیل کنید باتشکر

 14. jalal گفته است :
  شهریور ۲۲ام, ۱۳۹۰

  من به شدت مشکل زود انزالی دارم.سه ساله که ازدواج کردم تامدتها از ترامادول استفاده میکردم ولی زمانی که دیدم بهش اعتیادپیدا کردم گذاشتم کنار.از قرصهای گوناگون که توی سایتها تبلیغ میشه ویا از اسپری های بیحسی وکاندوم هم استفاده کردم.پیش دکتر هم رفتم ولی داروهای او هم جوابگونبود.توروبه خدا قسم میدم به تمام مقدسات عالم قسم میدم به هرچیزی که اعتقاد دارید کمکم کنید.زندگیم داره از هم میپاشه.(لطفا جواب رو به ایمیلم بفرستید).

 15. فکری گفته است :
  شهریور ۲۳ام, ۱۳۹۰

  سلام
  باعرض خسته نباشید
  بنده ۴۲سال دارم وهنگام نزدیکی با اولین دخول ارضا میشوم اگه داروئی هست اگه راهی هست راهنمائیم کنید
  ممنون

 16. سلام گفته است :
  شهریور ۲۴ام, ۱۳۹۰

  سلام
  منبسیار زود انزالم به طوری که حتی یه عکس لخت هم نمی تونم ببینم
  لطفا با روش های طبیعی راهنماییم کنید.
  بهم ایمیل بزنید(خیلی واجبه چون زمان ازدواجم نزدیکه)

 17. لیلا گفته است :
  شهریور ۲۷ام, ۱۳۹۰

  من شوهرم زود انزالی شدیددارد یک دارویی به من معرفی کنید از این بدبختی نجات پیدا کنم

 18. حسين گفته است :
  شهریور ۲۹ام, ۱۳۹۰

  با سلام
  من ۲۸ سالمه . بشدت زود انزال هستم- در عرض ۲۰ ثانیه ارضا میشم– خواهش میکنم اگه راهی برای درمانش هست برام ایمیل کنید– میخوام ازدواج کنم ولی از ترس طلاق همسرم بخاطر زود انزالی نمیتونم فکر ازواج کنم. کمکم کنید

 19. javad گفته است :
  شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۰

  سلام
  اگه انزال دارید هفته ای ۳ بار به مدا ۱۵ اقیقه داخل وان آب سرد بشینید اگه هم خیلی بیشتره اول داخل وان آب داغ بشینید بعدش داخل وان آب سرد
  حنا هم رو ی آلت بزنید پوستشو ضخیم میکنه

 20. reza گفته است :
  مهر ۱ام, ۱۳۹۰

  با سلام من۳۱ سالمه درمان داروی غیر از بی حس کننده ها برای زود انزالی شدید هست اگه هست لطفا برام ایمیل کنید اگه بسه یک عمر دعاتون میکنم

 21. مهدی گفته است :
  مهر ۳ام, ۱۳۹۰

  خواهشمندم بهترین و موثرترین روش درمان زود انزالی را برایم بفرستید . من راه های زیادی را امتحان کردم ولی درمان قطعی ندارند.

 22. عليرضا گفته است :
  مهر ۱۰ام, ۱۳۹۰

  سلام با تشکر داروی جلوگیری از انزال زودرس که تا ۱۵ دقیقه درمان میکند معرفی فرمایند

 23. رضا گفته است :
  مهر ۱۴ام, ۱۳۹۰

  منم به همین درد مبتلا هستم

 24. hossein گفته است :
  مهر ۱۴ام, ۱۳۹۰

  سلام من یه دارویی یا دستگاهی برای بزرگی و جلو گیری از زود انزالی میخواستم لطفا معرفی کنین به ایمیلم

  ممنون میشم

 25. DR.B.Over گفته است :
  مهر ۱۹ام, ۱۳۹۰

  سلام
  بهترین و موثرترین راه درمان مراجعه به پزشک است

 26. ارشیا گفته است :
  مهر ۲۴ام, ۱۳۹۰

  oخواهشمندم دارویی برای جلوگیری ازانزال زودرس معرفی نمایید ثواب داره ۴۰سال دارم وزودانزالم

 27. ت گفته است :
  مهر ۲۵ام, ۱۳۹۰

  با سلام من ۳۵سالمه ۸سال است ازدواج کرده ام ولی اززودانزالی رنج میبرم و التم هم از حد معمول کوچک است و هیچ لذتی از نزدیکی نمیبرم و همسرم نیز ناراضی است و از رفتن به دکتر خجالت میکشم لطفاّ یه داروی موثر به ایمیلم ارسال کنید و من اعصابم ضعیف است وقتی ناراحتی رخ بده کنترلم را ازدست میدهم با تشکر ازهمدردی شما

 28. مجید گفته است :
  مهر ۲۹ام, ۱۳۹۰

  من ۲۸ سالمه هنوز ازذواج نکردم ولی بدلیل استمنا زیاد و اعتیاد به این کار دچار زود انزالی شدم در حال حاظر قصد ازدواج دارم ولی میترسم این مشکلم باعث هیجاد مشکل یا حتی جدایی شود لطفا من را راهنمایی کنید

 29. rsk گفته است :
  مهر ۲۹ام, ۱۳۹۰

  خواهشمندم بهترین و موثرترین روش درمان زود انزالی را برایم بفرستید . من راه های زیادی را امتحان کردم ولی درمان قطعی ندارند

 30. امیر گفته است :
  آبان ۶ام, ۱۳۹۰

  سلام به همگی خواهش میکنم دارویی یا هر چیزی که بتونه جلوی انزال زودرس منو بگیره به آدرس ایمیلم ارسال کنید

 31. علی گفته است :
  آبان ۸ام, ۱۳۹۰

  سلام من همه راهها را امتحان کردم تا اینکه از قرصهای که فقط قیمتش یادمه استفاده کردم واقعا موثر بود هر ورقش ۵۰۰۰۰هزار ه تو داروخونه سفارش بدین براتون میارن

 32. فر فري گفته است :
  آبان ۸ام, ۱۳۹۰

  آگه میخواهید زود انزالی شما خوب شود در زمان نزدیکی فکر خود را منحرف کرده و به بدبختی و گرافتاری هایتن فکر کنید . زود رفع میشود . امتحان کنید

 33. ب_ ه گفته است :
  آبان ۸ام, ۱۳۹۰

  ایا خود ارضایی باعث زود انزالی میشه؟ اگر خود ارضایی ترک بشه زودهنزالی هم درمان میشه؟

 34. م.ر گفته است :
  آبان ۹ام, ۱۳۹۰

  سلام.مشکل من انزال زود رس میباشد.وقتی که نزدیکی میکنم بعد از چند دقیقه امیزش این اتفاق میفتد.لطفا راهکار مناسبی پیشنهاد بدید که انشاالله مشکلم حل بشه.متشکر.

 35. بهرام گفته است :
  آبان ۱۳ام, ۱۳۹۰

  سلام من بسیار زودانزال هستم به دقیقه هم نمیرسه.لطفا یه داروی موثر بهم پیشنهاد کنید.با تشکر

 36. علی گفته است :
  آبان ۱۸ام, ۱۳۹۰

  سلام من بسیار زودانزال هستم به دقیقه هم نمیرسه.لطفا یه داروی موثر بهم پیشنهاد کنید.با تشک

 37. ج.ب گفته است :
  آبان ۱۹ام, ۱۳۹۰

  سلام من میخوام خودارضاییمو ترک کنم .لطفا یه راه حل موثر برام بفرستید

 38. مسعود گفته است :
  آبان ۲۰ام, ۱۳۹۰

  در حال حاضر خیلی زود انزالم شدید اگه میشه یه راه خوب بهم بگید ممنون میشم اکه بفرستید به ایمیلم

 39. مسعود گفته است :
  آبان ۲۰ام, ۱۳۹۰

  از چند سال پیش این مشکلا دارم ولی هیچ کاری نکردم اما حالا که میخوام ازدواج کنم خیلی می ترسم لطفا یه راه خوب به ایمیلم بفرستید

 40. ali گفته است :
  آبان ۲۳ام, ۱۳۹۰

  ba nazare man esters va feshar ravani dalile asli zood erzae mibashad

 41. سلام گفته است :
  آبان ۲۴ام, ۱۳۹۰

  سلام.خواهشن یه درمان موثر رو بهم پیشنهاد کنید.شدیدا زود انزال هستم.اگر لطف کنید بهم ایمیل بزنید ممنون میشم

 42. h گفته است :
  آبان ۲۴ام, ۱۳۹۰

  سلام.من مشکل زود انزالی دارم به طوری که ۲۰تا۳۰ثانیه بیشتر طول نمیکشه .یه دارویی برای درمان دایمی برام معرفی کنید.فوری خواهش میکنم

 43. مهدی گفته است :
  آبان ۲۵ام, ۱۳۹۰

  سلام اصلا از ورزش فرار نکنید فکرهای الکی و از ذهنتون پاک کنید بعد از مدت کوتاه باهاش میتونین بجای جک ماشین استفاده کنین. نمیشه نداریم.تغذیه خوب فراموش نشه.

 44. عبدالکریم گفته است :
  آبان ۲۷ام, ۱۳۹۰

  سلام اگه میشه مؤثر ترین راه درمان را برایم ایمیل کنید من شدیدا زود انزالی دارم خیلی از خود نا امیدم شما به من امید بدهید .ممنون

 45. مسلم گفته است :
  آبان ۲۷ام, ۱۳۹۰

  سلام من برای ترک استمناء یک راه موثر میخوام.لطفا من رو راهنمایی کنید و به من ایمیل بزنید.ممنون

 46. JonahSullivan گفته است :
  آبان ۲۸ام, ۱۳۹۰

  I came across your article, i think your blog is cool, keep us posting.

 47. A.s گفته است :
  آبان ۲۹ام, ۱۳۹۰

  سلام.من مشکل زود انزالی دارم به طوری که ۲۰تا۳۰ثانیه بیشتر طول نمیکشه .یه دارویی برای درمان دایمی برام معرفی کنید.فوری خواهش میکنم

 48. حامد گفته است :
  آبان ۳۰ام, ۱۳۹۰

  روش های درمان انزال زود رس :

  ۱ – درمان های موضعی : استفاده از کرم های بیحس کننده مانند ژل لیدوکابین ۲% و اسپری های بیحس کننده میتواند در بهبود انزال زود رس موثر باشد . ( ژل ۲% لیدوکابین + کرم پریلو کابین ۲.۵% + کشیدن کاندوم بر روی آلت تناسلی باعث افزایش زمان انزال میشود و استفاده از اسپری های بیحس کننده به دلیل ایجاد حالت تکرر بعد از مصرف زیاد توصیه نمیشود )

  ۲- درمان های دارویی : دارو های مهار کننده بازجذب سرتونین و ضد افسرده گی در درمان انزال زود رس موثر اند ، بر فرض مثال میتوان به داروهای خانواده اس اس آر آی ، اشاره کرد که شامل داپوکستین ، فلوکستین ، پاروکستین و سرتالین میباشند و همچنین گه گاه داروی ویاگرا را توصیه میکنند . ( درمان های دارویی را در مراحل حاد بیماری که بیماری از فاز پزشکی وارد فاز روانی شدید شده و موجبات مشکلات عدیده در روابط فرد شده است ، تجویز میشوند و استفاده بدون نظر پزشک از این داروها به دلایل ماهیت های اعتیاد آور و شرطی کننده و گه گاه تکرر جنسی و همچنین آمار بالای خودکشی در اثر استفاده از داروهای ضد افسرده گی ، توصیه نمیشود ، لذا در صورت تمایل به استفاده از این روش حتما قبلا با یک متخصص سایکوتراپ یا روانکاو مشورت کنید )

  ۳ – درمان های رفتاری : این نوع درمان ها از موثر ترین و سالم و بدون عارضه ترین نوع درمانها میباشند و بر طبق آنها فرد به جای استفاده از دارو یا مواد مصنوعی با استفاده از روش های آموزشی رفتاری ، سعی میکند که رفتار و احساسات جنسی خود را کنترل کند ( در بیشتر مواقع این روشها اولین پیشنهاد برای درمان میباشند ) ، این روشها به هفت بخش تقسیم میشوند که شامل :

  تکنیک ماستر و جانسون : این روش شامل یادگیری ، تشخیص و کنترل احساسات و رفتارهایی است که منجر میشود فرد به اوج نقطه لذت جنسی برسد و انزال صورت گیرد ، این روش نیاز به اراده و تمرین زیاد دارد ، اما از جمله موثرترین روشهای درمانی است که تاکنون برای درمان انزال زود رس شناخته شده است ، بر طبق آن فرد در ابتدا توسط خود یا شریک جنسی اش ، تحریک میشود و هر بار که به نزدیکی نقطه اوج لذت جنسی میرسند ، عمل تحریک را متوقف و بعد از چند لحظه که احساسات فروکش کرد ، دوباره اقدام مینمایند ، بعد از چند روز تمرین اولیه ، سکس به روشی که مرد در زیر و زن در بالا قرار میگیرد عمل تکرار میشود به این صورت که مرد در زمان نزدیک شدن به اوج نقطه جنسی با آگاه کردن زن که در اینجا کنترل عملیات جنسی را در دست گرفته ، او را باخبر میسازد تا رابطه را کنترل کند ، بر طبق این روش که از جمله بهترین روشهای درمانی است ، فرد بعد از چندین هفته تمرین و ممارست ، به مرحله ای میرسد که کنترل رابطه جنسی برایش شرطی میشود و میتواند با کنترل احساسات سکسی خود ، هم زمان رابطه جنسی اش را زیاد کند و هم شریک جنسی اش را ارضاء کند . ( کلیه اصول این روش بر پایه تحریک و توقف قبل از نقطه اوج لذت جنسی میباشد ، لذا از جمله بهترین روشها برای افزایش مهارت جنسی محسوب میشود )

  تکنیک فشار : بر طبق این روش با فشار دادن انتها یا سر آلت تناسلی قبل از انزال ، از انزال جلوگیری میشود که دلیل جلوگیری کردن آن این است که با فشار آوردن به این نقاط فشار خون در این نقاط کم میشود و درنتیجه نعوظ یا ارکیسون کم میشود و انزال دیر انجام می پزیرد .

  خود ارضائی قبل از انجام سکس ( این روش به دلیل منحرف کردن سکس توسط استمناء های غیر طبیعی خیلی توصیه نمیشود )

  پوزسیون خوب هنگام مقاربت : روش های معمول ( مرد در بالا ) کمک خیلی زیادی به درمان انزال زود رس نمیکند ، برای درمان میبایست از روشهای جنسی که در آن مرد به پشت خوابیده و زن در رو عملیات جنسی را با فعالیت زیاد کنترل میکند از جمله بهترین روشها برای درمان میباشند .

  تعدد مقاربت : زیاد کردن تعداد سکس در طول هفته و روز میتواند به در مان زود انزالی کند به طوریکه اگر هفته ای دو بار سکس دارید و آن را تبدیل به هفته ای ۴ الی ۶ بار برسانید ، بعد از چند هفته مشکل زود انزالیتان تا حدودی رفع میشود .

  اورال سکس : سکس زبانی یا به اصطلاح عامه ساک زدن قبل از مقاربت میتواند کمک زیادی به آرام شدن آلت مردانه در هنگام سکس شود و به درمان زود انزالی کمک کند . (توصیه نمی شود یا حداقل انزال صورت نگیرد)

  استفاده از کاندوم : استفاده از کاندوم و بخصوص از نوع بیحس کننده آن که در بازار به فروانی موجود است ، میتوان به دلیل کمتر کردن میزان تماس آلت جنسی مردانه ، باعث رفع زود انزالی شود .

  ۴ – درمان های روانی – عاطفی : یکی از بهترین ها و موثرترین روشها برای رفع انزال زود رس و افزایش لذت در روابط زناشویی ، جایگزینی عشق بازی در رابطه جنسی است ، بدیهی است که در زمانیکه عشق بازی در رابطه جنسی برقرار باشد و دو طرف در حال عشق بازی بایکدیگر اند ، دیگر زود انزالی معنی خود را از دست میدهد ! کارهایی مثل نوازش ، تحریک کلامی و بدنی زن قبل از دخول و کارهایی مانند توجه و دادن احساس قدرت به مرد در رابطه که در پست های قبلی وبلاگ نوشتم ، میتوانند به این مهم کمک کنند . ( به طور خلاصه اگر زن و مرد در هنگام سکس مشغول عشق بازی باشند به دلیل اینکه رضایت جنسی هر دو طرف ایجاد میشود ، زود انزالی به طور کلی برطرف میشود )

  ۵ – درمان های سنتی و گیاهی : دمکرده گل شقایق و دارچین و همچنین سیاه دانه و بخته سنجد در روغن زیتون باعث دیر انزالی یا به اصطلاح سفتی کمر میشود ، همچنین مالیدن حنا هم در بعضی از متون قدیمی آمده شده ( صحت علمی روشهای فوق تایید نشده و بیشتر تجربی اند ! تا علمی ! )

 49. عباس گفته است :
  آبان ۳۰ام, ۱۳۹۰

  من هم اکنون ۲۵سال دارم وبه خاطر اینکه قبلا استمنا میکردم دچار زود انزالی هستم این زود انزالی خیلی هم شدت دارد یعنی در۴ثانیه ارضا میشوم

 50. Cheap Balenciaga Bags گفته است :
  آذر ۱ام, ۱۳۹۰

  You have brought up a very good points , thanks for the post.

 51. Cheap Designer Handbags گفته است :
  آذر ۱ام, ۱۳۹۰

  Awesome weblog, it’s just like a game for me! It’s so infomative and usefull, thanks a good deal! If you post more of this great stuff, I’ll visit your blog again!

 52. ارمین گفته است :
  آذر ۱ام, ۱۳۹۰

  سلام من آرمین ۲۴ ساله از تبریز هستم الان ۳ ماهه ازدواج کردم که متاسفانه به محض شروع رابطه زناشویی بعداز۲دقیقه انزال میشم

 53. milad گفته است :
  آذر ۲ام, ۱۳۹۰

  من مشکلم خیلی زیاده زیر ۵ دقیقه ارضا میشم لطفا به من ایمیل کنید چی کار کنم

 54. سامان گفته است :
  آذر ۵ام, ۱۳۹۰

  سلام من مشکل زود انزالی دارم و برا این که همسرم به ارگاسم برسه وقتی خودم به ارگاسم رسیدم سریع و بدون صبر به سکس ادامه میدمو بعد از ۲ دقیقه به خالت نعوظ بر میگرده ایا مشکلی برای من ایجاد نمیشود؟

 55. Louis Vuitton Replica UK گفته است :
  آذر ۵ام, ۱۳۹۰

  Superb weblog here! Also your web webpage loads up very fast!

 56. Cheap Designer Handbags گفته است :
  آذر ۸ام, ۱۳۹۰

  Interesting facts and fantastice web page you got here!

 57. Louis Vuitton Replica گفته است :
  آذر ۸ام, ۱۳۹۰

  Pretty beneficial post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I have genuinely enjoyed reading your weblog posts. Any way I’ll be subscribing to your feed and I hope you post again soon.

 58. Louis Vuitton Belt Sale گفته است :
  آذر ۹ام, ۱۳۹۰

  Thanks a great deal for sharing this with all of us you definitely comprehend what you are talking about! Bookmarked. Please also seek advice from my internet site =). We will have a hyperlink alternate contract between us!

 59. بندر گفته است :
  آذر ۱۰ام, ۱۳۹۰

  سلام من یک بچه بندری هستم زمان مجردی زودارضامیشدم بعدمدتی دیدم که ارضاشدنم کم کم به ۵دقیقه ۱۰دقیقه رسیده بعدن فهمیدم که بخاطرخوردن ماهی به نام خساک بوده که اینطوری شده خساک باعث میشه کمرسفت بشه وحالاتاارضابشم غیرمحاله زیر۳۰دقیقه بشه تا۱ماه هرشب خساک امتحان کنیدضررنداره

 60. Sale Designer Handbags گفته است :
  آذر ۱۱ام, ۱۳۹۰

  What theme are you using on your site ? I honestly like the layout. Countless thanks for the post.

 61. Louis Vuitton Replica Neverfull گفته است :
  آذر ۱۱ام, ۱۳۹۰

  Here we go again?- I’m spending an highly lengthy time reading these blogs. Oh Well! It was worth it.

 62. Knock Off Louis Vuitton Luggage گفته است :
  آذر ۱۲ام, ۱۳۹۰

  I actually enjoyed what you had to write. I’m going to make sure to check back daily!

 63. Designer Handbags گفته است :
  آذر ۱۲ام, ۱۳۹۰

  Everyone loves it,Outstanding article.We’re put this into work with 1 these days.We appreciate you sharing this.To Your Success!

 64. Elektrische Zahnbuerste گفته است :
  آذر ۱۴ام, ۱۳۹۰

  Spot on with this write-up, I truly believe this site needs significantly a lot more consideration. I

 65. OMID گفته است :
  آذر ۱۶ام, ۱۳۹۰

  سلام.من زود انزالی دارم به طوری که ۲۰تا۳۰ثانیه بیشتر طول نمیکشه .یه دارویی برای درمان دایمی برام معرفی کنید.فوری خواهش میکنم

 66. مجرد گفته است :
  آذر ۱۶ام, ۱۳۹۰

  سلام.

  من دچار مشکل خود ارضایی هستم و احتمال میدم که در رابطه ی طبیعی زودتر از به ارگاسم رساندن طرف مقابلم ارضا بشم

  تعدادی از دوستان پیشنهاد کردند که برای رفع این مشکل با جنس مخالف رابطه داشته باشم و انقدر این عمل رو انجام بدم تا زود انزالی بعد از مدتی از بین بره

  به نظر شما این راه موثره ؟؟؟

 67. دانیال گفته است :
  مهر ۱۴ام, ۱۳۹۱

  سلام. من به علت ۷ سال خود ارزائی به انزال زود رس دچار شده ام. همه این کارهار را هم که در این وب سایت نوشته شده را انجام داده ام ولی هنوز تاخیری در انزال من وجود ندارد. اگر دکتر خوبی می شناسید معرفی کنید و یا اگر راه کار بهتر. مرصی از همکاریتان

 68. داریوش یاوری. گفته است :
  مهر ۱۴ام, ۱۳۹۱

  همیشه قدرت روح بالاترازجسم است.به خودتان تلقین کنید که قدرتمند هستیدوبگویید من میتوانم.اضطراب وترس رادر درون خود ازبین ببرید.اراده خود راتقویت کنید.نفس عمیق بکشید.در ابتدای کار ازفن لیسیدن الت زن وسینه ها وبهطور کلی سکس زبانی استفاده کنید.در لحظه ای که احساس میکنید به ارگاسم می خواهید برسیدنزدیکه راقطع وبه لیسیدن ومالاندن شریک جنسی بپردازید.حتما موفق خواهید شد.

 69. راحله هاشم زاده گفته است :
  مهر ۱۵ام, ۱۳۹۱

  همسر من دچار زود انزالیه ما عروسی نکردیم و نزدیکی نداشتیم اون با لمس آلتش توسط من یا حتی لمس کمرش دجار انزال میشه.اون تو دوران مجردی دچار استمنا بوده و علت زود انزالیشو از اسمنا میدونه.کمکمون کنید همسرم پیش من سرافکنده نباشه ممنون

 70. nima گفته است :
  مهر ۱۵ام, ۱۳۹۱

  سلام .من مشکل زود انزالی دارم طوری که زیر یک دفیقه طول میکشه از شما خواهشمندم درمان قطعی را به من معرفی کنید

 71. جواد گفته است :
  مهر ۱۷ام, ۱۳۹۱

  لطفا روشهای افزایش طول و افزایش قطر آلت را برایم میل بفرمایی.
  با تشکر

 72. mohammad naim گفته است :
  مهر ۲۹ام, ۱۳۹۱

  man yak jawani 22 sala astam khaili zod inzal mesham da 5 ya 10 daqiqa lutfan mara edayat konid ke che kar kunam.

 73. محمد گفته است :
  مهر ۳۰ام, ۱۳۹۱

  مشکل انزال زودرس دارم و این مشکل خیلی آزارم میده آخه هنوز مجردم. زیر دو دقیقه انزال می شم. خواهش می کنم راهنمائی و کمکم کنید

 74. محمد گفته است :
  مهر ۳۰ام, ۱۳۹۱

  من ۳۳ سالمه و ۶ ساله که ازدواج کردم و دچار مشکل زود انزالی خیلی شدید هستم به طوری که زمان نزدیکی من کمتر از ۱ دقیقه طول میکشه ، خواهش میکنم داروئی برای درمان من معرفی کنید .

 75. سجاد گفته است :
  آبان ۳ام, ۱۳۹۱

  سلام امیداورم سلامت وانزالا بالا شوید من وقتی میخوام خوب حال کنم و لذت ببرم تا یک ساعت وپنجاه دقیقه بوده البته فکر بد نکنید از مواد مخدر استفاده نمیکینم … بای

 76. mohammad گفته است :
  آبان ۱۰ام, ۱۳۹۱

  سلام من ۲۸ سالمه ازدواج نکردم مشکل زود انزالی دارم یعنی انزالم به مدت سه دقیقه و گاهی به چهار دقیقه طول میکشه میخوام انزالم به مدت ۱۵ دقیقه به بالا باشه و از سکس لذت ببرم از کاندوم مخصوص با مواد تاخیری و کپسول گیاهی استفاده کردم ولی هیچ تاثیری روی بدنم نداشته است یعنی از سه الی چهار دقیقه بیشتر نشده است خواهشن اگر داروی هست و همجنین پزشکی که در ایران تخصص لازم در این زمینه را داشته باشد راهنمایی بکنید و خواهشن لطف بفرمائید راهنمایی های لازم را برایم ایمیل بفرمائید. با تشکر

 77. مهدی دشتی گفته است :
  آبان ۱۱ام, ۱۳۹۱

  سلام
  به نظره من زود انزالی به خاطر تسلط نداشتن بر اعصاب و روان است

 78. مهدی گفته است :
  آبان ۱۱ام, ۱۳۹۱

  سعی بر اعصابتون مسلط باشید تا زود ارضاع نشید

 79. اهورا گفته است :
  آبان ۱۳ام, ۱۳۹۱

  سلام دوست من
  اگه اون داروی گیاهی رو به منم معرفی کنی ممنون میشم

 80. اهورا گفته است :
  آبان ۱۳ام, ۱۳۹۱

  ممنون میشم منم راهنمایی کنید
  ترجیحاً با داروهای گیاهی

 81. آریا گفته است :
  آبان ۱۴ام, ۱۳۹۱

  با سلام وخسته نباشی من ۲۳ سال دارم وقتی نزدیکی میکنم خیلی سریع ارضا میشم.بخاطر همین اصلا اعصاب بهم نمونده.خواهش میکنم یه راهی پیش روم بذارین.ممنونم.

 82. احمد گفته است :
  آبان ۱۷ام, ۱۳۹۱

  من ۳۲سال دارم وبه زود انزالی مبتلا شده ام الان حدود۲سال است هم به پزشک مراجعه کرده ام وهم از داروی گیاهی ولی بی فایده بوده لطفا مرا راهنمایی کنید…….

 83. رحمان گفته است :
  آبان ۱۸ام, ۱۳۹۱

  با سلام لطفا مشخصات آن دارو را برام ایمیل کنید. با تشکر

 84. ah گفته است :
  آبان ۱۸ام, ۱۳۹۱

  salam
  man moshkele zood enzali daram
  toro khoda ye mokamele gyahi ya daarooye gyahi be man moarefi konin

 85. mosi گفته است :
  آبان ۱۹ام, ۱۳۹۱

  SALAM KHAHESH MIKONAM 1RAVESH KHOB BARAYE MAN EMAIL KONID.MAN ZOOD ENZALAM.KHEYLI

 86. MOSI گفته است :
  آبان ۱۹ام, ۱۳۹۱

  KOMAKAM KONID KHEYLI ZOOD ENZALAM.1RAVESH KHOB EMAIL KONID

 87. نیما گفته است :
  آبان ۲۴ام, ۱۳۹۱

  سلام من بهمن ماه ۹۰جراحی واریکوسل ۲طرفه داشتم قبل از عمل روزی ۵بارحالتم میامد بالاو اسپرم زیاد داشتم و مشکلی دیگه ای نداشتم و توانایی سکسم خیلی زیاد بود ولی بعد از عمل در حین سکس حالتم میخواب و زود ارضا در صورتی قبل از عمل این مشکل و نداشتم در حال حاضر داروی گیاهی زنجبیل برای افزایش سکس و اسپرم و زود انزالی مصرف میکنم ی خورده بهتر شدم ولی مثل قبل فعال نیستم……………………….

 88. mehr sa گفته است :
  آبان ۲۹ام, ۱۳۹۱

  سلام یه راه حل :روزی ۲۰۰گرم کشمش استفاده کن.راه حل دوم با آب سرد آلتتو هر روز شسته شو بده در ضمن سعی کن ۲ ماه نزدیکی نداشته باشی خیلی هم فکرتو به طرف سکس نبر به جاش مجله یا درس بخون .نکته :تمام اسپریها روی ژنتیکت تاثیر گذارن سعی کن استفاده نکنی ….

 89. nima گفته است :
  آذر ۱ام, ۱۳۹۱

  سلام من مشکل زودانزالی شدید دارم لطف راهنمایی کنید

 90. mohsen گفته است :
  آذر ۲ام, ۱۳۹۱

  salam:man gablna jag mizadam hala mifahmam ke zod enzalam.lotfan komakam koned

 91. anzan گفته است :
  آذر ۳ام, ۱۳۹۱

  کسی تونسته به دون دارو وبه طور طبیعی خودشو درمان کنه لطف کنه به ما هم بگه

 92. علي گفته است :
  آذر ۷ام, ۱۳۹۱

  سلام بجه ها این یک نوع مریضی هست که خیلی مشکله میدونید جرا جون فقط شما رنج نمیبرید همسر شما هم رنج میبره زود بداد خودتون برسید جون ممکنه شریک جنسی شما به کارهای خلاف کشیده بشه جون تو خونه کسی نیست ارضاش کنه فکر بیرون خونه رو میکنه
  به نظر من بار اولی که انزال صورت کرفت میتوانید برای بار دوم نزدیکی داشته باشید مطمنا این بار برای ٣٠ الی ۴٠ دقیقه طول بکشه*****دوم کشیدن کاندوم خیلی موثره به طور طبیعی ١۵ الی ١٠ دقیقه طول میکشه
  مواظب باشید تو خیابونها کرک زیاد هست خانواده خودتون را حفظ کنید

 93. ف.وف گفته است :
  آذر ۱۲ام, ۱۳۹۱

  برایم درمان زودانزالی را ایمیل کنید.همسرم رنج زیادی میکشد.درمان گیاهی بهتر است

 94. آیدین گفته است :
  آذر ۱۲ام, ۱۳۹۱

  سلام یه خبر خوش واسه کسانی که زود انزالی دارن….
  یه دارویی هست بنام(دراگون deragon)که برای زود انزالی خیلی خوبه
  این قرص هاصددرصد گیاهی بوده وهیچگونه عوارضی نداره
  این قرصارو میتونین از عطاری ها تهیه کنیددارو خانه ها ندارن
  امتحانش مجانیه امیدوارم مشکلتون حل شه

 95. مهرداد گفته است :
  آذر ۱۸ام, ۱۳۹۱

  سلام
  مدت زیادیه چندتا سوال ذهن و فکرمو خیلی آزار میده لطفا کمکم کنید.
  ۱_ بهترین راه درمان زودانزالی چیه؟
  ۲_ بهترین روش بزرگ کردن آلت تناسلی مرد چیه؟
  ۳_ آیا بخوام از دستگاه لارجرباکس استفاده کنم ضرری هم داره؟
  لطفا جوابتونو ایمیل کنید.
  با تشکر از سایت و مطالب مفیدتون

 96. محمد گفته است :
  آذر ۲۱ام, ۱۳۹۱

  سلام یه جوون ۲۸ ساله که به خاطر زود انزالی میترسه ازدواج کنه.
  آخه با لمس کردن ارضاء میشم.
  لطفا کمکم کنید.
  اسپری و کاندوم و کرمم هیچ تاثیری نداشته

 97. لیلا گفته است :
  آذر ۲۵ام, ۱۳۹۱

  سلام و خسته نباشید به شما دوست عزیز .همسرمن دچار زود انزالی شدیدی است لطفا را ه درمانی راپیشنهاد کنید برای این موضوع

 98. مهران گفته است :
  آذر ۲۶ام, ۱۳۹۱

  باسلام
  من۲۹سالمه.مجردم و دچار زود انزالی شده ام وبه همین خاطر میترسم ازدواج کنم .لطفا مرا راهنمایی کنید

 99. وحيد گفته است :
  دی ۴ام, ۱۳۹۱

  برای زود انزالی راهنمایی میخاستم من ۳۰ساله هستم بهترین درمان برای زود انزالی چیست؟

 100. دانیال گفته است :
  دی ۴ام, ۱۳۹۱

  سلام. منم مشکل بقیه ی دوستانی که کامنت گذاشتنو دارم. زود انزالی خیلی وحشتناک!
  اگر مطلبی برای ایمیل کردن به ما ها تدارک دیدین، منم دوست دارم داشته باشمش.
  ممنونم.

 101. عباس گفته است :
  دی ۹ام, ۱۳۹۱

  با سلام من هم مشکل زود انزالی دارم خواهشا به من هم کمک کنید

 102. حسین گفته است :
  دی ۱۰ام, ۱۳۹۱

  سلام. من زود انزالی شدید دارم. در حد ۲۰ یا ۳۰ ثانیه. تو فکر ازدواجم ولی از این مشکلم کلی می ترسم. یه راه موثر بی خطر و مناسب … با تشکر منتظر جوابتون هستم….

 103. g گفته است :
  دی ۱۱ام, ۱۳۹۱

  سلام منم مشکل بقیه دوستان رادارم لطفاراه کاری بهم ایمیل کنید…..باتشکرمنتظرجوابتون هستم

 104. محمود گفته است :
  دی ۱۲ام, ۱۳۹۱

  دوستانی که مشکل زود انزالی دارن میتونن به صورت موقت از قرصهای ترامادول و یا هم خانواده اون استفاده کنن ولی توجه داشته باشید که مصرف زیاد این قرصها اعتیاد اور هستش و به غیر از اون روی بدن هم اثر خوبی نداره( در دراز مدت) یه قرص دیگه هم هست به اسم وگادول که ترکیبی از سیدنافید و ترامادول هستش هر دو قرص رو هم میتونید از داروخانه اگه اشنا داریدتهیه کنید.

 105. ایمان گفته است :
  دی ۱۷ام, ۱۳۹۱

  سلام زنم اصلااز سکس بامن لذت نمیبره.آخه زود ارضامیشم.همین داره باعث جداییمون میشه.امکانش هست روش مفیدی بهم بگین؟واسم ایمیل کنین.ممنون

 106. gholam گفته است :
  دی ۱۷ام, ۱۳۹۱

  من موتونم موقع انزال عضلاتمو سفت کنم که منی ازم خارج نشه ولی فایده نداره چون با سفت کردن عضلات آدم ارضا میشه فقط منی بیرون نمیاد و تنها خوبیش اینه که طرف مقابل نمیفهمه که زود انزال شدی و تابلو نمیشه و میشه به سکس ادامه داد تا انزال بعدی صورت بگیره
  فقط سوالم اینه که چون ما جلوی منی رو میگیریم و میمونه تو بدن ضرری نداره؟ تو دراز مدت باعث بیماری نمیشه؟ ممنون اگه جواب بدید
  با تشکر

 107. محمد رسول گفته است :
  دی ۱۷ام, ۱۳۹۱

  سلام وخسته نباشی من زود انزالی و به عبارتی آلتم شل هست دکتر رفتم و دارو مصرف کردم ولی تا زمانی که دارو مصرف میکردم خوب بود زمانش به ۱ساعت رسید ولی عوارض داشت اختلال روانی داشتم به استرس بالا رسیدم .راهنماییم کنیید هم زود انزالی دارم هم آلتم سفت نمیشه نو ع دکترو بهم معرفی کنید سن ۴۰ سال مجرد

 108. b.n گفته است :
  دی ۲۵ام, ۱۳۹۱

  با سلام و خسته نباشید ۲۶ سالمه کمتر از ۵ ثانیه ارضا میشم خواهشمند است دارویی برای درمان قطعی زود انزالی معرفی کنید، ممنون میشم جوابش را به ایمیلم ارسال کنید

 109. زری گفته است :
  دی ۲۷ام, ۱۳۹۱

  سلام شوهر من پس از ترکش از مواد مخدر دچار زود انزالی شده و این باعث عذاب هردو طرفمون شده الان ۳ ماه هست که دچار این مشکل شدیم و بخاطر اینکه قصد بچه دار شدن داریم با این مشکل نمیتونیم کنار بییام . البته از کپسول های گیاهی و غذا و داروهای گیاهی هم استفاده کردیم اما تاثیری نداشته .لطفا راهنمایی کنید ممنون

 110. رضا گفته است :
  بهمن ۲ام, ۱۳۹۱

  خیلی خوب بود مرسی

 111. دکتر عبدالهی گفته است :
  بهمن ۳ام, ۱۳۹۱

  هیچ دارویی رو خودسرانه مصرف نکنید این مشکلی هست که باید توسط پزشک متخصص حل بشه و برای این مشکل با هیچ شخص به جز پزشک مشورت نکنید و خیالتان راحت باشه که به سادگی حل میشه در ضمن اوایل ازدواج این حالت عادی بوده به مرور زمان برطرف می شود!

 112. mehdi گفته است :
  بهمن ۸ام, ۱۳۹۱

  سلام.من هم مشکل زود انزالی دارم ولی تا به حال از هیچ دارو وقرصی استفاده نکردم بیشتر مواقع زود تر از طرف مقابلم ارظامیشم ولی به خاطر اینکه خیلی دوستم داره به روم نمیاره ولی واسه من کاملامشخصه که از رابطه راضی نیست.تو رو خدا اگه راحی هست به ماهم بگید.ممنون میشم ولسم میل کنید چون حس میکنم اگه ادامه داشته باشه کارمون به جای باریک بکشه.خدا خیرتان دهد

 113. کوروش گفته است :
  بهمن ۱۳ام, ۱۳۹۱

  سلام منم مشکل زود انزالی دارم میخوام ازدواج کنم خیلی میترسم تورو خدا کمک کنید دارویی گیاهی اگه هستش تورو خدا راهنماییم کنید خواهش میکنم به ایمیلم ارسال کنیم

 114. کوروش گفته است :
  بهمن ۱۳ام, ۱۳۹۱

  مشکل خود انزالی زیر یه دقیقه هستش دارم دیوونه میشم خواهش تمنا میکنم راهنمایم کنید لطفا به ایمیلم ارسال کنید /ممنونم تشکر

 115. amir گفته است :
  بهمن ۱۴ام, ۱۳۹۱

  سلام من ۲۸ سالمه الان ۳ساله ازدواج کردم مشکل زود انزالی دارم که داره باعث جدایی از همسرم میشه حتی به فکرم زده برا حل مشکل مواد مصرف کنم خواهش میکنم یه دارو یه قرص بهم معرفی کنید برام ایمیل کنید ممنونم

 116. م.ق گفته است :
  بهمن ۱۵ام, ۱۳۹۱

  سلام اگه میشه یک داروی گیاهی بدون عوارض برای درمان زودانزالی معرفی کنید و بگید که از کجاتهیه کنم و اگه میشه مؤثر ترین راه درمان را هم برایم ایمیل کنید من شدیدا زود انزالی دارم خیلی از خود نا امیدم شما به من امید بدهید .ممنون

 117. حمید گفته است :
  بهمن ۲۶ام, ۱۳۹۱

  سلام راه درمان زود انزالی رو میخوام با تشکر

 118. علیرضا گفته است :
  اسفند ۲ام, ۱۳۹۱

  من راه درمان زود انزالی رامیخواستم البته به وسیله داروهای بی ضرر گیاهی

 119. eng گفته است :
  اسفند ۳ام, ۱۳۹۱

  ورزش (بدنسازی) – شیر- زرده تخم مرغ – خرما رو باهم گرم کنید ۷-۸ بار بخورید .
  زرده تخم مرغ هفته ای ۲ بار توصیه شده است.
  یه سری توصیه هم هست خواستید میل بزنید

 120. م/م/س گفته است :
  اسفند ۵ام, ۱۳۹۱

  سلام برهمه بی اراده ها چرابه خودتون زیادفشارمیارین مگه نزدیکی کردن چیه که اینقدرحیجان زده میشین
  بابابخداقسم من اگه بخوام تای ساعت هم خودمونگرمیدارم یاحتی اصلانیمه تمام رهامیکنم .من به همتون پیشنادمیدم که اول باهمسراتون خوب بازی کنیدبعدش حیجان نداشته باشیدبعدشم موقعی که میخاستید…..خون سردباشیدوتکون نخوریدحتی میتونیدعقب نشینی کنید یابی حرکت بمونیدشماتاچندباراینکاروامتحان کنیدحتمابه امیدخدانتیجه خواهیدگرفت،من بازهم درخدمتم البته دوش آب سردهم خیلی خیلی خوبه

 121. masoud گفته است :
  اسفند ۶ام, ۱۳۹۱

  salam man kheili zod enzal hastam rabeteye jensiam dashtam vali hich asari nadareh lotfan moshkele mano hal konid agar etelaati darid . chon be zodi ghast ezdevaj daram.

 122. هادی گفته است :
  اسفند ۶ام, ۱۳۹۱

  سلام ببخشید ک مزاحمتون شدم اگ میشه ی دارو یا ی کار طبیعی برام معرفی کنید برا بزرگ تر شدن التم و ی کار طبیعی هم برا درمان زود انزالیم ممنون میشم اگ جوابو ب ایمیلم بفرستید

 123. مهدی گفته است :
  اسفند ۱۸ام, ۱۳۹۱

  لطفا دلیل زود انزالی و درمانی برای آن به ایمیلم ارسال کنید

 124. عباس گفته است :
  اسفند ۲۰ام, ۱۳۹۱

  سلام من هم مثل بقیه دچار زود انزالی شدید هستم.میترسم خانممو از دست بدم بخاطر این مساله اخه خیلی دوستش دارم خواهش میکنم یه راه درست پیش پام بذارید

 125. yakhoob گفته است :
  اسفند ۲۴ام, ۱۳۹۱

  سلام من مشکل زود انزالی دارم ودرمدت ۴ تا ۵ ثانیه ارضا می شوم.در ضمن از اسپری ویاگرا و ژل پاورمن نیز استفاده کردم ولی نتیجه ای نداشت.لطفا درمان قوی تری برایم معرفی و به ایمیلم بفرستید.

 126. رضا گفته است :
  اسفند ۲۴ام, ۱۳۹۱

  درمان زود انزالی چیست

 127. رضا گفته است :
  اسفند ۲۴ام, ۱۳۹۱

  درمان زود انزالی چیست؟

 128. دده گفته است :
  اسفند ۲۶ام, ۱۳۹۱

  روش تقویت ماهیچه های کنترل کننده انزال ( رفع مشکل زود انزالی )

  امروزه بسیاری از مردان از موضوع انزال زودرس شکایت دارند و همواره به دنبال راه حلی برای آن می گردند. موضوع کنترل انزال از دیرباز ذهن مردان را به خود مشغول داشته و روش های همچون استفاده از حنا یا مواد مخدر از جمله‌ی این روش ها برای کنترل انزال بوده است. امروزه داروهاو قرص های متنوعی در زمینه به تأخیر انداختن انزال به بازار آمده است که جدا از بحث کارایی،دارای عوارض جانبی نیز هستند.استفاده از بی‌حس کننده‌ی لیدوکائین و قرص های مختلف در این زمینه بسیار رایج گردیده است . در اینجا قصد داریم تمرینها و فنونی را معرفی کنیم که از طریق تقویت ماهیچه های کنترل کننده انزال ،به تاخیر انزال به در مردان کمک کند. بنابراین مواد مخدر،بی حس کننده،قرص وسایرچیزهایی که برای کنترل انزال بکار گرفته اید راکنار بگذاریدوتمرین های زیر را با دقت بخوانید وانجام دهید، این تمرین ها نیاز به هیچ دارویی ندارند فقط باید آنها را یاد گرفته وانجام دهید .

  در ابتدا روشهای رایج ونقایص آنها را مورد بررسی قرار داده ، سپس به تکنیک های روش تقویت ماهیچه های کنترل کننده انزال (Empowring the Ejaculation Controller Muscles ) که موضوع اصلی این مقاله است می پردازیم .

  روشهای رایج ونقایص آنها

  ۱ – استفاده از حنا
  ۲ – استفاده از آب سرد
  ۳ – استفاده از مواد مخدر
  ۴ – فکر کردن به چیزهای دیگر به هنگام رابطه ی جنسی
  ۵ – استفاده از داروهای بی‌حس کننده
  ۶ – فشار دادن سر آلت در طول آمیزش

  استفاده از حنا

  نقایص : حناباکاهش میزان حساسیت آلت از طریق کاهش سطح تماس پوست آلت به دیواره مهبل،عملاًکاهش لذت جنسی در طول آمیزش رابه همراه دارد،در حالیکه افراد دوست دارنداز کل فرایند آمیزش لذت ببرند وکاهش لذت جنسی،خود موضعی مغایربا اهداف رابطه ی جنسی می‌باشد.

  استفاده از آب سرد

  نقایص :مرد مجبور است حین آمیزش وکسب لذت،ناگهان رابطه را قطع کندوبدن خودرا از شرایط کسب لذت خارج نمایدکه این موضوع چندان خوشایند وی نبوده و ممکن است برایش دشوار باشد.

  قرار دادن آلت گرم و کاملاًتحریک شده در آب سرد چندان خوشایند و جالب نیست، زیرا ممکن است احساس خوبی برای مرد ایجاد نکند. کاهش احساس لذت جنسی با وارد نمودن آلت در دمای بسیار متفاوت از دمای مهبل و انجام کارهایی در جهت کاهش لذت،خود رفتاری مغایربا هدف رابطه ی جنسی می باشد.

  استفاده از مواد مخدر

  نقایص : مصرف مواد تخدیری اعتیاد آور و مضر است. مواد مخدر زندگی انسان را به تباهی می‌کشد و درصورت تداوم مصرف و اعتیاد به آن، خروج از آن بسیار دشوار و تقریباً محال است، لذا هرگز برای تأخیر در انزال به سمت این مواد نروید.

  مواد مخدر درک ذهن انسان از مسائل موجود را کاهش می‌دهند و با کاهش احساس لذت جنسی و قرار دادن ذهن به دور از درک لذتهای وارده،انزال را به تأخیر می اندازند، در حالیکه این موضوع متفاوت از هدف رابطه ی جنسی است. رابطه‌ی جنسی برای کسب لذت جنسی انجام می شود در حالیکه مواد مخدر کسب لذت را کاهش می دهند.

  فکر کردن به چیزهای دیگر به هنگام رابطه ی جنسی

  نقایص : کارایی این روش هنوز شفاف و روشن نیست و هنوز نمی توان نسبت به میزان تأخیر در انزال با این روش با اطمینان صحبت کرد. ضمن اینکه این روش کاملاًذهنی بوده و جسمانی نیست، لذا نمی توان در مورد میزان موفقیت فرد در استفاده از این روش قضاوت صحیحی انجام داد. فکر کردن به چیزهای دیگربه هنگام رابطه و عدم تمرکز بر رابطه به منظور کسب احساس و لذت کمتر، با هدف رابطه‌ی جنسی مغایرت دارد، زیرا هدف از رابطه‌ی لذت انگیز،کسب بیشترین لذت است.

  استفاده از داروهای بی‌حس کننده

  نقایص : داروهای بی‌حسی با کاهش شدت درک احساس آلت، عملاً کارایی آلت تناسلی برای رابطه را از بین می برند . با استفاده از اسپری ،آلت تناسلی که احساس لذت چندانی از محیط جنسی ندارد، صرفاً برای حرکات رفت و برگشتی در مهبل استفاده می شود اما لذت و احساس چندانی ایجاد نمی کند. این شکل از رابطه ی جنسی چندان جالب و جذاب نیست.

  فشار دادن سر آلت در طول آمیزش

  نقایص : مرد مجبور است حین آمیزش و کسب لذت، ناگهان رابطه را قطع کند بدن خود را از شرایط کسب لذت خارج نماید که این موضوع چندان خوشایند وی نبوده و ممکن است برایش دشوار باشد.

  ایجاد درد بر حشفه و سرآلت برای کاهش میزان لذت ایجاد شده در آن، الگوی رفتاری مناسبی نبوده و با هدف رابطه ی جنسی نیز مغایرت دارد.

  خودارضایی قبل از شروع آمیزش

  نقایص : خودارضایی با توجه به استدلالهای ذهنی و نه جسمانی، خود منجر به وقوع انزال زودرس در مردان می شود که این روش با ذات عمل مغایر است. اگرچه ممکن است به صورت مقطعی دراین روش جواب بدهد، اما این روش درمان انزال زودرس همواره دشوارتر گردیده و بدن یاد می گیرد که به محض شروع رابطه ی جنسی، اولین انزال را به سرعت انجام دهد و خودش را برای انزال دوم آماده کند. این روش عملاً اثر مخرب دارد.

  خودارضایی شدت احساس جنسی برای شروع رابطه‌ی جنسی را کاهش می دهد، زیرا مرد به انزال می رسد وتا حدودی ارضا می‌شود. حتی ممکن است با خودارضایی، مرد از انجام رابطه با همسرش در آن زمان صرف نظر کند. این موضوع نیز به مرور زمان اثر مخرب دارد.

  خودارضایی ممکن است پس از مدتی به صورت عادت شود و مرد دوست داشته باشد آنرا انجام دهد که این موضوع از تمایل جنسی با همسر کم می‌کند. این موضوع می‌تواند عواقب ناخوشایندی در زندگی زناشویی به همراه داشته باشد، زیرا مرد باید پاسخگوی نیاز جنسی همسرش باشد. ضمن اینکه خود ارضایی عملی حرام و مضر است .

  روش تقویت ماهیچه های کنترل کننده انزال ( Empowring the Ejaculation Controller Muscles )

  این تکنیک اولین بار توسط یک پزشک و دانشمند فرانسوی به نام آقای Kegel ابداع و معرفی شد و پس از آن به عنوان یک تمرین بسیار مفید در آموزشهای جنسی و سلامت سیستم تناسلی به کار گرفته شد.این تکنیک آخرین شیوۀ درمان انزال زودرس در دنیا میباشد.

  انزال در مردان تحت کنترل مجموعه ماهیچه هایی تحت عنوان ماهیچه های PC می باشد.

  برخی نقش های این ماهیچه ها در اندام تناسلی عبارتند از :

  تأثیر در مدت زمان رسیدن به انزال
  تأثیر در لذت دریافتی از ارگاسم به هنگام رسیدن به انزال
  تأثیر در شدت و قدرت انزال
  تأثیردر میزان و توانایی نعوظ آلت تناسلی

  با توجه به چهار مورد مذکور، هرچه ماهیچه‌های PC از قدرت بیشتری برخوردار باشند، مدت انزال
  طولانی تر، شدت وقدرت آن بیشتر و نعوظ آلت قوی‌تر و شدیدتر خواهد بود.

  کنترل انزال با تقویت ماهیچه های PC بهترین و کاراترین روش برای کنترل انزال در مردان است.
  این روش نیاز به هیچگونه دارو یا ماده ای ندارد،که نیازمند انجام چند دقیقه تمرین روزانه است.

  برخی از مزیتهای کنترل انزال با روش تقویت ماهیچه هایPC عبارتند از:

  اصل مشکل را برطرف می کند وبه دنبال پنهان کردن آن نیست .
  بلند مدت است و درمان آن به صورت مقطعی یا موضعی نیست.
  هیچگونه دارو یا ماده ای لازم ندارد، فقط چند دقیقه تمرین روزانه کافیست.
  علاوه بر کنترل انزال، باعث افزایش قدرت آلت و شدت انزال نیز می شود.
  نیازمند کاهش لذت در طول آمیزش یا قطع کردن آمیزش نیست.

  شناخت ماهیچه های PC ( pubococcygeal (PC) Muscles)

  مطالعات نشان می‌دهد که ۸۵ درصد از مردان به مدت کمتر از ۲ دقیقه دخول به انزال می رسند. انزال سریع به خاطر ضعف و عدم تکامل مناسب ماهیچه PC می باشد.
  ماهیچه‌ی PC مرکز اصلی کنترل انزال در مردان می‌باشد. شما می توانیدماهیچه‌ی PC را آنقدر تقویت کنید که به وسیله‌ی آن از انزال خود جلوگیری نمایید. در واقع ماهیچه‌ی PC ، به شما کمک می کند که انزال خود را کنترل نموده وحتی از وقوع آن جلوگیری نمایید. با تقویت مناسب و صحیح ماهیچه‌ی PC، شما می توانیدوقوع، مدت زمان، شدت و قدرت ارگاسم را افزایش دهید.

  ماهیچه PC ضعیف باعث نعوظ و انزال ضعیف، سریع و حتی زودرس می‌شود.

  بنابراین کنترل انزال موضوعی است که به توسعه و تقویت ماهیچه PC مربوط می‌شود. ماهیچه‌ی PC مجموعه‌ای از ماهیچه های لگنچه می‌باشد که در واقع پایه و اساس سلامت جنسی را شکل می‌دهد. این ماهیچه ها از محل استخوان عمومی در قسمت جلوی بدن شروع شده و تا قسمت پشت ادامه پیدا می کنند. شما می توانید این ماهیچه ها را در پشت بیضه‌های خود و جلوی مخرج (بین مخرج و بیضه‌ها به صورت یک مجرا)، نزدیک به غده‌ی پروستات حس کنید.

  ماهیچه‌ی PC علاوه بر کنترل ادرار به کمک دیگر ماهیچه های لگنچه، کمک می‌کندکه مرد به ارگاسم برسد.تقویت ماهیچه‌ی PC، راز توسعه و بهبود رابطه‌ی جنسی و سلامت دستگاه تناسلی می باشد.

  راه‌های مختلفی برای پیدا نمودن ماهیچه‌ی PC در بدن وجود دارد. در زیر به دو روش آن اشاره شده است.

  قطع نمودن جریان ادرار

  شما می توانید به هنگام ادرار با دست روی ماهیچه ی PC را فشار وارد کنید تا جریان ادرار قطع شود. ماهیچه ای که برای قطع ادرار استفاده می شود، ماهیچه ی PC است .

  حرکت دادن آلت

  با انگشت اشاره خود قسمتهای مختلف ماهیچه ی PC را فشار دهید تابه جایی برسید که به هنگام فشار آن، آلت نعوظ یافته ی شما حرکت کند و بالا و پایین برود. این قسمت همان ماهیچه‌ی PC است.

  همانطور که بیان شد به منظور کنترل انزال باید ماهیچه ی PC را تقویت نمود. ماهیچه‌یPC با انجام تمرینهایی مشخص به مرور تقویت می‌شود و علاوه برتأخیر در انزال، توان کنترل آن را به افراد می‌دهد.

  تمرین در سه سطح ابتدایی، میانی و پیشرفته طراحی شده اند ،که هر سطح حداقل یک ماه طول می کشد. با یادگیری و انجام این تمرین ها می توانید به مرور انزال خود را کنترل نمایید.

  تمرینهای PC برای سطح ابتدایی (PC Exercises for Beginners )

  تمرینهای زیر بسیار ساده، اما مؤثر و مناسب هستند. این تمرینها شما را برای تمرینهای سطح میانی آماده می سازند. این تمرینها را به مدت یک ماه انجام دهید.

  قطع جریان ادرار ( Urine Flow Pause)

  هرگاه که به توالت می روید و می خواهید ادرار کنید، با نگه داشتن ماهیچه ی PC جریان ادرار را قطع کنید وتا آنجا که می توانید آن را نگه دارید. سپس مجدداً آن را رها کنید تا ادرار آزادانه خارج شود. در هر بارتوالت رفتن، ۵ مرتبه این کار انجام دهید.

  فشارهای سریع بر PC مرحله ابتدایی ( Quick Clenches)

  به مدت ۱۰ ثانیه ماهیچه‌ی PC راسفت و شل کنید ( در این مرحله می توانید هم با انگشتان دست و هم به شکل انقباظ و انبساط ماهیچه این کار را انجام دهید ) در هر ۱۰ ثانیه حدوداً ۳۰ تا ۴۰ بار می‌توان ماهیچه PC را منقبض و رها کرد. بعداز آن۱۰ثانیه فاصله بندازید (استراحت کنید) و دوباره عملیات بالا را طی ۱۰ ثانیه انجام دهید دوباره ۱۰ ثانیه استراحت وبرای بار سوم این عمل را انجام دهید. بعداز اینکه ۳ دفعه ۱۰ثانیه‌ای تمرین را انجام دادید،حالا۳۰ ثانیه استراحت کنید و یکبار دیگر تمام مراحل بالا را مجدداً تکرار کنید.

  بعد از اتمام نوبت دوم برای نوبت سوم هم آن عملیات را انجام دهید که در جمع ۹ دفعه تمرین را شما انجام داده اید. کل این عملیات را یک بار صبح یکبار بعدازظهر و یک بار هم شب (یا هر زمانی که شما فرصت دارید) باید انجام دهید نتیجه اینکه طی ۲۴ ساعت شما در ۳ نوبت هرنوبت ۹ بار جمعاً۲۷ دفعه تمرین فشار۱۰ ثانیه‌ای را به مدت یکماه ادامه دهید.ضمناً به یاد داشته باشید این تمرین ها بسیار آسان و سریع انجام می شود و زمان زیادی از شما صرف آن نمی‌شود مثلاً در هر وعده صبح یا بعد از ظهر یا شب در هر کدام از این اوقات تنها ۴ دقیقه برای این تمرین وقت لازم است.

  حرکت دادن آلت ( Penis lifts )

  هنگامی که نشسته یا ایستاده‌اید، سعی کنید با فشار آوردن به ماهیچه‌یpc آلت خود را حرکت دهید. چنانچه لخت باشید، می توانید حرکت آلت خود را ببینید، به ویژه اگر آلت در حالت نیمه نعوظ تا نعوظ کامل باشد. البته برای این تمرین نیازی نیست که لخت شوید یا اینکه به نعوظ برسید. هنگامی که در خانه یا محل کار خود نشسته اید، می توانید این تمرین را انجام دهید و با فشار ماهیچه ی pc آلت خود را حرکت دهید. در هر بار فشار تا آنجا که می توانید ماهیچه ی pc را در حالت فشار نگه دارید و بعد آنرا رها کنید. این تمرین را هر چند بار می خواهید در طول روز انجام دهید.

  ادامه تمرینات در کتاب راهنمای کامل زوجین در رابطه همسرانه

  این تمرینات شامل دو سطح میانی و پیشرفته می‌باشد که به طور کامل در کتاب فوق توضیح داده شده

  تمرینهای pc برای سطح میانی ( Intermediate PC Exercises )

  چنانچه با انجام تمرینهای سطح ابتدایی آمادگی لازم را بدست آوردید،می توانید تمرینهای سطح میانی را انجام دهید. این تمرینها شما را برای سطح پیشرفته آماده می سازد. این تمرینها را نیز یک ماه انجام دهید. …

  تمرینهای pc برای سطح پیشرفته (Advanced PC Exercises )

  پس از انجام تمرینهای سطح میانی، می توانید تمرینهای سطح پیشرفته را انجام دهید. این تمرینها آنقدر ماهیچه ی pc را در شما تقویت می کند که باور نمی کنید روزی گرفتار انزال زودرس بوده اید…ادامه در کتاب

  برای دریافت کتاب فوق اینجا را کلیک کنید

  منبع : کتاب راهنمای کامل زوجین در رابطه همسرانه

  بخش مطالب مرتبط

 129. محمد گفته است :
  فروردین ۳ام, ۱۳۹۲

  لطفا راهنمایی کنید اگر راهی برای دراز کردن آلت هست؟به میل بفرس

 130. eng گفته است :
  فروردین ۴ام, ۱۳۹۲

  zxc.vbnm123@yahoo.com
  میل بزنید zxc.vbnm123 در یاهو

 131. قاسم گفته است :
  فروردین ۷ام, ۱۳۹۲

  سلام من خیلی سریع ارضاع میشم حتی قبل از نزدیکی بعضی داروها جوابگو نبوده خواهش میکنم یک داروی خوب معرفی کنید

 132. بیژن گفته است :
  فروردین ۸ام, ۱۳۹۲

  سلام. من زود انزالی شدید دارم. در حد ۲۰ یا ۳۰ ثانیه. تو فکر ازدواجم ولی از این مشکلم کلی می ترسم. یه راه موثر بی خطر و مناسب میخواهم لطفا …آیا عمل جراحی مناسب وجود دارد؟ دکتر متخصص عالی سراغ دارید؟ با تشکر منتظر جوابتون هستم….

 133. فردین شنوا گفته است :
  فروردین ۱۱ام, ۱۳۹۲

  من چند ماهه که نامزد کردم خیلی زود ارضا میشم با ۴۰ثانیه هم نمیرسه به طور باور نکردنی از هر نو کرم اسپری هم استفاده کردم اصلا تاثیری نداشت لطفا یه دارو گیاهی یا راه حل واسم بگید اگه اینطور پیش بره کارمون به جدایی میکشه با عرض معذرت چند بار هم خود ارضایی کردم قبل ازدواج دلیلش از اینه؟

 134. shayan گفته است :
  فروردین ۱۲ام, ۱۳۹۲

  اگر ذهن وارد یک ناحیه ای از حس لذت شد دیگه انزال صورت میگیره پس سعی کنید اجازه ندید به ذهن وارد اون سطح لذت بشه

 135. مهدی گفته است :
  فروردین ۱۲ام, ۱۳۹۲

  با سلام.
  من مدت زیادیه خود ارضایی رو ترک کردم..قبلا همیشه نعوظ میشدم..از چندی پیش دیدم خود به خود نعوظ میشم..بعد از اینکه سعی به نعوظ کردن آلتم کردم..متوجه شدم به محض رسیدن به نعوظ یا نعوظ نه چندان کامل ارضا میشم…اصلا قصد ارضا شدن ندارما..در حین راست کردن آلت دچار ارضا میشم..شدیدا ناراحت و عصبی و افسرده شدم…چیکار کنم ؟ با متخصص اورولوژی خوب میشم ؟

 136. مهدی گفته است :
  فروردین ۱۲ام, ۱۳۹۲

  با سلام.
  من مدت زیادیه خود ارضایی رو ترک کردم..قبلا همیشه صبح شب نصفه شب نعوظ میشدم..از چندی پیش دیدم مدتیه که خود به خود نعوظ نمیشم..بعد از اینکه سعی به نعوظ کردن آلتم کردم..متوجه شدم به محض رسیدن به نعوظ یا نعوظ نه چندان کامل ارضا میشم…اصلا قصد ارضا شدن ندارما..در حین راست کردن آلت دچار ارضا میشم..شدیدا ناراحت و عصبی و افسرده شدم…چیکار کنم ؟ با متخصص اورولوژی خوب میشم ؟

 137. saeed گفته است :
  فروردین ۱۷ام, ۱۳۹۲

  سلام من مشکل زود انزالی دارم ۴۰ سالمه واحساس میکنم همسرم لذت کامل از رابطه جنسی نمیبره لطفا راهنمایی فرمایید

 138. جواد گفته است :
  فروردین ۱۸ام, ۱۳۹۲

  سلام خواهش میکنم بهترین و موثر ترین راه را برا درمان زود انزالی برام ایمیل کنین مچکرم

 139. k گفته است :
  فروردین ۲۳ام, ۱۳۹۲

  سلام منم مشکل زود انزالی دارم ، و شنیدم با تقویت ماهیچه pc مشکل حل میشه ..ایا واقعا اینطوره و دوم اینکه من دقیقا نمیتونم این ماهیچه رو تشخیص بدم احتیاج به یه عکس واضح دارم.لطفا کمکم کنید

 140. حامد گفته است :
  فروردین ۲۴ام, ۱۳۹۲

  سلام
  من به شدت زود انزالم می خواستم اگه ممکنه یه داروی مناسب رو معرفی کنید ممنون

 141. m گفته است :
  اردیبهشت ۸ام, ۱۳۹۲

  سلام
  من از زودانزالی رنج میبرم حتی تلفنی
  لطفا کمکم کنید و بهم ایمیل کنید
  دوس دارم خیلی مدت ارضاهم طولانی بشه
  خواهشا اگ کمکی ازتون بر میاد بهم بگید

 142. binam گفته است :
  اردیبهشت ۱۲ام, ۱۳۹۲

  تنها راه موثر برای زود انزالی تقویت ماهیچه pc میباشد که این آموزش را با سرچ در گوگل می توانید مشاهده کنید این کار صدرصد تست شده است و نیاز به هیچ هزینه ای ندارد فقط نیاز به تمرین روزانه دارد

 143. ف رهاد گفته است :
  اردیبهشت ۳۱ام, ۱۳۹۲

  سلام. من دچار زود انزالی هستم. تورو خدا کمکم کنید من حاضرم پولم بد. فلطفا به من ایمیل بزنید. از اسپر و قرص تخیری هم استفاده کردم ولی اثری ندا

 144. mhk63 گفته است :
  خرداد ۲ام, ۱۳۹۲

  سلام . من در هنگام نزدیکی با زنم قبل از اینکه زنم ارضا بشه من زودتر ارضا میشم و منی زود میریزد و زنم ناراضی است . چه داروی کم هزینه مصرف کنم تا التم در مدت زمان چند ساعت شقه و محکم باشد .جواب را برایم ایمیل کنید . تشکر

 145. احمد گفته است :
  خرداد ۱۵ام, ۱۳۹۲

  سلام من ۲۲ سالمه مشکل شدید زود انزالی دارم آلتمم کوچیکه چی کار کنم ؟از اردواج میترسم تو رو خدا راهنماییم کنید

 146. علی گفته است :
  خرداد ۲۵ام, ۱۳۹۲

  سلام. من ۳۲ سالم است زود انزالی شدید دارم کمتر از۲۰ ثانیه. اصلا با دیدن یک فیلم ارضا می شوم. از ۱۲ سال قبل خیلی جنب می شدم حتی بعضی شبها دو بار. به همین خاطر پیش چندتا دکتر اورولوژی رفتم ولی هر دفعه بعد از طول درمان به حالت اولیه بر می گشتم حتی بدتر. سه چهار سال قبل پیش روانپزشک سکستراپ رفتم بعد از اتمام قرصها باز بدتر می شدم حالا می خواهمر ازدواج کنمم ولی از این مشکلم کلی می ترسم. یه راه موثر بی خطر و مناسب میخواهم لطفا. دکتر متخصص عالی در شیراز سراغ دارید؟ اصلا برای درمان زودانزالی چه دکتری باید بروم. با تشکر منتظر جوابتون هستم از طریق ایمیل.

 147. kh گفته است :
  خرداد ۲۶ام, ۱۳۹۲

  درمانی برای کسی که با خود انزالی .زود انزالی پیدا کرده بگویید

 148. ALIREZA گفته است :
  خرداد ۳۱ام, ۱۳۹۲

  سلام. منم دچار زود انزالی هستم. تورو خدا کمکم کنید, چندوقت دیگه میخوام ازدواج کنم
  جوابشو برام ایمیل کنید

 149. شاهین گفته است :
  تیر ۲ام, ۱۳۹۲

  ارضا زن فقط از طریق دخول نیست. چوچول فراموش نشه. با مالش چوچول اول حشریش کنید بعد دخول.
  تلمبه باشه آخر.

 150. AMIR گفته است :
  تیر ۵ام, ۱۳۹۲

  سلام. من زود انزالی شدید دارم. در حد ۲۰ یا ۳۰ ثانیه. تو فکر ازدواجم ولی از این مشکلم کلی می ترسم. یه راه موثر بی خطر و مناسب … با تشکر منتظر جوابتون هستم….
  ایا قرص مکس من بهتر است یا کپسول فلوکستین یا قرص ترامادول یا چیز دیگری
  کمک کنید ؟

 151. AMIR گفته است :
  تیر ۵ام, ۱۳۹۲

  سلام. من زود انزالی شدید دارم. در حد ۲۰ یا ۳۰ ثانیه. تو فکر ازدواجم ولی از این مشکلم کلی می ترسم. یه راه موثر بی خطر و مناسب … با تشکر منتظر جوابتون هستم….

 152. خدای من گفته است :
  تیر ۸ام, ۱۳۹۲

  ببین چقدر اینجا جلقی داریم

 153. مهدی سراقی گفته است :
  تیر ۱۱ام, ۱۳۹۲

  سلام ودرود بر شما

  من زودانزالی وضعف جنسی آقایان رو طی ۹۰ تا ۱۱۰ روز با داروی گیاهی درمان میکنم،
  هر کسی نیاز داره بااین شماره تماس بگیره
  ۰۹۱۹۴۶۷۱۰۹۵ سراقی
  smiz.hamiblog.ir
  با تشکر

 154. امین سعدی گفته است :
  تیر ۱۱ام, ۱۳۹۲

  سلام منم زود انزال بودم ولی با خوردن چیزای گرم مزاج (خرما موز گردو عسل و…)وحواس پرتی درهنگام سکس واستفاده از اسپری لیدوکایین کاملا خوب شدم .به دیگر عزیزان هم توصیه می کنم.

 155. محمد گفته است :
  تیر ۱۸ام, ۱۳۹۲

  سلام اگه میشه یک داروی گیاهی بدون عوارض برای درمان زودانزالی معرفی کنید و بگید که از کجا تهیه کنم اگه میشه جواب بدین من ماه دیگه عروسیمه و خیلی استرس دارم باتشکر

 156. هیوا گفته است :
  تیر ۲۴ام, ۱۳۹۲

  سلام
  چند نفر از دوستان به یک سری داروها اشاره کردن که دارن استفاده میکنند و مواثر بوده
  من راههای رو که توضیح دادید رو رفتم ولی موفق نبودم .و فقط مونده که دارو مصرف کنم اگه لطف کنید اسم داروها رو واسم بفرستید ممنون میشم
  تشکر

 157. همسر مجيد....... گفته است :
  مرداد ۱ام, ۱۳۹۲

  سلام دوست عزیز
  من همسر مجید هستم ۴ ساله نامزد کردیم ایشون مشکل زود انزالی داره ومیترسه بعدها به مشکل بربخوریم و هیچ اقدامی برای ازدواج نمی کنه بلا تکلیف موندیم چه کنیم خونواده هامون شاکی شدن اجازه حرف زدن هم ندارم بهش اطمینان میدم با این مشکل کنار میام ولی بی فایدس خواهش میکنم یه راه موثر و مناسب و بی خطر….. با تشکر منتظر جوابتون به ایمیلم هستم

 158. آرش گفته است :
  مرداد ۱۲ام, ۱۳۹۲

  با سلام
  من چهار ساله که ازدواج کردم و از زود انزالی رنج می برم راههای بهبودش چیست؟
  متشکرم

 159. امیر گفته است :
  مرداد ۱۳ام, ۱۳۹۲

  سلام و خسته نباشید به شما

  من دچار زود انزالی شدید هستم حتی با وجود استفاده از اسپری و کاندوم هم بیش از ۲۰ ثانیه جواب نمیده اگه میشه راهنماییم کنید با تشکر

 160. ali گفته است :
  مرداد ۱۷ام, ۱۳۹۲

  با سلام : من پسری ۲۲ ساله هستم چند ماهه که عقد کردم و به شدت زود انزالی دارم..ایا یکی از دلایل زود انزالی به استمناء برمیگرده؟؟؟ توروخدا یه راهکار هم واسم بفرستید وگرنه زندگیم تباه میشه ..مرسی

 161. مهدی گفته است :
  مرداد ۱۹ام, ۱۳۹۲

  سلام دوست عزیز خودارضایی یا همان استمنا اصلی ترین دلیل زود انزالی هست پس هرچه سریع تر این عادت رو ترک کنید

 162. حامد گفته است :
  مرداد ۲۱ام, ۱۳۹۲

  سلام من جوانی ۲۳ ساله هستم(متاهل)واقعه دچار زودانزالی شدید هستم که براثر این موضوع همسرم ازمن ناراضی و بعضی موقع بحث به طلاق کشید میشود.من بعد از یک دقیقه سکس انزال پیدا میکنم درحالی که همسرم هیچ حس و حال نداشته و دیگر به سکس رقبتی ندارد. توروخدا کمکم کنید. دارویی ….چیزی منتظرم

 163. یوسف گفته است :
  مرداد ۲۲ام, ۱۳۹۲

  این روشها را یک به یک امتحان کنید اول اینکه تا امکان داره زود زود مقاربت کنین – از کاندوم استفاده کننین – ترامادول ۱۰۰ یا ۲۰۰ {بسته به نیازتان} تا یکساعت یا بیشتر قبل از نزدیکی – کاندوم را تا نصف الت بکشید مواضب باشید در نره – یه پاکت یخ تا التتان را گه گاه سرد کنید

 164. رضا گفته است :
  مرداد ۲۸ام, ۱۳۹۲

  بابا خیلی سادس من همینطوری بودم میتونی از کرم لیدوپی یا قرص مکس من استفاده کنید یا اسپری ویاگرا

 165. رضا گفته است :
  مرداد ۲۸ام, ۱۳۹۲

  من کارمند داروخانه هستم وخیلی وسایل دیر انزالی وجود داره راحت مشکلو حل میکنه مثلا موقع نزدیکی چشاتونو نبندین زیاد به هم نچسبین زیاد همو نوازش نکنین از قرص وگادول مکس من کانگورو پاوردول واناع اسپری تاخیری میشه استفاده کرد

 166. hamid گفته است :
  مرداد ۳۰ام, ۱۳۹۲

  درمان زود انزالی . خوردن ماهی مرکب بنام{ خساک} یکبار درهفته تا سه هفته تضمینی خوب می شوید. دربازار بندر بوشهر موجود می باشد.

 167. Sم گفته است :
  شهریور ۳ام, ۱۳۹۲

  سلام من ی سال نامزد کردم.تازه فهمیدم نامزدم تواین ی سوال برای جلوگیری از زودانزالی ترامادول مینداخته.الان ک ترک کرد مشکل پیداکردیم کمتر از ۱۰دقیقه حتی قبل از شروع سکس ارضا میشه.توروخدا کمکم کنید راهنمای کنید تا راه حلشو پیدا کنم دیگ سراغ قرص نرهام ممن

 168. محمد گفته است :
  شهریور ۵ام, ۱۳۹۲

  سلام جوانی هستم ۲۱ ساله مشکل شدید زود انزالی دارم لطفا من را راهنمایی کنید.ایا قرص های تبلیغاتی در سایت موثر است؟ لطفا جواب را به ایمیلم بفرستید.با تشکر

 169. ياسين گفته است :
  شهریور ۶ام, ۱۳۹۲

  با سلام اگه میشه نام قرصهای تاخیری رایج در داروخانه ها را برام بفرستید.

 170. sahar گفته است :
  شهریور ۷ام, ۱۳۹۲

  برعکس مشکل همه نامزدمن خیلی دیر ارضا میشه ما دیر ب دیر شاید یکی دوماهی ی بار رابطه داریم اخرین بار ۵۰ مین طول کشید ک ارضا بشه.تورو خدا ی جواب هم برای درمان نامزد من بدین.ممنون میشم

 171. حاج اقا گفته است :
  شهریور ۸ام, ۱۳۹۲

  سلام من دچار زود انزالی هستم به طوری که بیشتر ۳ یا چهار بار پشت سر هم نمیتونم انجام بدم کمک کنید دارم نابود میشم
  تا حالا از هیچی استفاده نکردم شما بگید چیکار کنم
  لطفا به برا ایمیل کنید

 172. h a گفته است :
  شهریور ۱۹ام, ۱۳۹۲

  سلام من تازه ازدواج کردم و مشکل زود انزالی دارم درحد مالش دادن. این مشکل رو از استمنا میدونم.
  لطفا منو راهنمایی کنید.تشکر

 173. شهرام گفته است :
  شهریور ۲۱ام, ۱۳۹۲

  من زود انزال ام لطفا اگر راه کاری دارید بهم ایمیل بزنید

 174. کوچیک همه گفته است :
  مهر ۱۳ام, ۱۳۹۲

  سلام به همه دوستان خواهش میکنم تمام حرفای منو تا آخر بخونید . اینا رو از جایی کپی نکردم همشو تجربه کردم .
  بچه ها من تمام مشکلات شما رو خوندم . من خودم چند سال همین مشکل رو داشتم . تمام راه ها رو هم رفتم جواب نگرفتم تا فهمیدم با چند کار مشکل همه حل میشه . نه دکتر میتونه درستتون کنه نه قرص نه تبلیغهای چرت اینترنت.
  ۱- اول از همه مشکلتونو با همسرتون در میون بزارید ( احساس شرمساری نکنید این مشکل همه مردهاست )
  و شک نکنید که هیچ زنی همسرشو به این دلیل ول نمیکنه ، این جملات تو اینترنت واسه فروش داروهاشونه . با این کار استرس و مشکلاتتون از بین میره و خیلی راحت به کمک همسرتون و طی شاید چندین نزدیکی مشکلتون حل میشه .
  ۲-ورزش در طول روز خیلی موثره چرا که ۹۰ درصد حسهای آلت با جریان خون شکل میگره مخصوصا ورزش سنگین ( با وزنه ) . اصلا سخت نگیرید . اگر حتی وقت ورزش کردن ندارید فقط ۲ حرکت رو انجام بدین از اولین سکستون متوجه تغییر زیادی میشین که یکیش بشین پاشوه و دیگریش خم و راست شدن مثل حالت رکع نماز . فقط کافیه روزی ۳ دقیقه ( هر موقع روز حتی نیم ساعت قبل از سکس ) یه چیز سنگین بگیرید دستتون و ۵۰ تا بشین پاشو اصولی بزنید و ۳۰ بار با همون وزنه خم راست بشید .این کار ماهیچههای فیله کمر و ران رو تقویت میکنه و خون رسانی در حالت سکس درست میشه . حتی تو روز اول هم نتیجشو میبینید ولی دلسرد نشید دقیقا هر روز قویتر میشید اینو قول میدم .
  ۳-چند کار کوچولو هم هست که انجام دادنش برنامه نمیخواد جزو روزمرتون میشه . قبل از سکس برید دستشویی و کامل خودتونو سبک کنید
  ۴-وقتی حموم میرید بعد از استحمام فقط کافیه ۱ دقیقه دوش آب سرد اونم فقط قسمت آلت بگیرید
  ۵-در موقع سکس در بارهای اول زمانی که احساس میکنید در حال ارضا شدن هستید فقط کافیه کمی سرعت سکس رو کم کنید و یه فشار کوچیک به آلت بدید که انگار میخواید ادرار کنید ( این کارا فقط تو سکسهای اولی نیاز هست بعدش بدنت عادت میکنه به سکس بدون وقفه رو راحت انجام میدید )
  ۶-در کنار همه اینها تعداد سکستون رو به هر روز برسونید . هیچ عیبی نداره توی اولین سکسها زودتر از همسرتون ارضا میشید چرا که همسرتون در جریان کار شما هست پس فکرتون راحته و خیالتون راحت تر باشه که بعد از چندین بار سکس حمون چیزی که تو ذهنتون هست بهش میرسید ( اینو واسه تلقین کردن یا دلداری نمیگم حقیقت محضه )
  ۷-دنبال هیچ رژیم غذایی هم نمیخواد برید چون ربطی نداره همین
  ( در آخر هم اینو بگم که سعی کنید وقتی نمیتونید تو مدت زمانی با همسرتون سکس داشته باشید مثلا دوره عادت زن اصلا سمت استمنا و سکسهای دیگه نرید اینو نه از جنبه دینی میگم نه از جنبه بدنی دلیلش اینه که بدن شما فقط به بدن همسرتون عادت میکنه با این کار . خواه نا خواه بعد از دوره عادت خانمتون دوباره برای اولین سکس دوباره میگم اولین سکس کمی زودتر از سری قبلی ارضا میشین که اینو هر زنی هم میدونه دلیلشم ازدیاد اسپرمه
  حالا من این همه جمله نوشتم یه مروری بکنید ببینید کارهای برنامه ریزی شده ای باید انجام بدید یا نه فقط زندگی روزمرتون و بدون دغدغه همبستر شدن با همسرتون و میگزرونید .

 175. حاجی گفته است :
  مهر ۱۷ام, ۱۳۹۲

  سلام من زود انزالی دارم خواهش میکنم راههای درمان و داروهایی که عواض جانبی ندارن برام معرفی کنید با تشکر

 176. ارش گفته است :
  مهر ۲۳ام, ۱۳۹۲

  جهت درمان دائمی زود انزالی آقایان شدیم و این دارو برخلاف سایر داروهای تاخیری مشکل زود انزالی را با افزایش میزان سروتونین و تقویت مغز و اعصاب و نیروی ماسکه ریشه ای درمان می کند که نام آن را ادویه ممسک گذاشتیم. و پس از انجام تست های بالینی و ازمایشگاهی فراوان که موید نتایج مثبت دارو بودند ما اقدام به ارائه ادویه ممسک در بازار نمودیم و هم اکنون در حال ارائه و طی مراحل ثبت آن در سازمان غذا و دارو می باشیم.

 177. علی گفته است :
  آبان ۴ام, ۱۳۹۲

  سلام من مشکلم خیلی بد ۲۲ سالمه زود ارضا میشم یعنی بدنم به یه خانم میخوره ارضا میشم دست میزنه بهم ارضا میشم تو رو خدا اگه راه داره کمکم کنید میخوام ازدواج کنم اما میترسم به ایمیلم جواب بدید

 178. مهدى گفته است :
  آبان ۸ام, ۱۳۹۲

  سلام راهى واسه زود انزالى ممنون

 179. داریوش گفته است :
  آبان ۱۴ام, ۱۳۹۲

  با سلام و خسته نباشید، من ۲۸ سالمه ومجردم. مشکل زود انزالی دارم، به محض دخول ارضا میشم ، حدود ۱۰ سالی هست که خود ارضایی داشتم، اما مدتی این کارو نمیکنم، میخواستم بدونم با کنار گذاشتن خود ارضایی و روش تقویت مایچه پی سی آیا زود انزالیم برطرف میشه؟ یا کار دیگری باید انجام بدم. ممنونم

 180. mohammad گفته است :
  آبان ۲۹ام, ۱۳۹۲

  سلام جوانی هستم ۲۱ ساله مشکل شدید زود انزالی دارم لطفا من را راهنمایی کنید.ایا قرص های تبلیغاتی در سایت موثر است؟ لطفا جواب را به ایمیلم بفرستید.با تشکر

 181. mohammad گفته است :
  آبان ۲۹ام, ۱۳۹۲

  سلام جوانی هستم ۲۱ ساله مشکل شدید زود انزالی دارم لطفا من را راهنمایی کنید. لطفا جواب را به ایمیلم بفرستید.با تشکر

 182. ایدین گفته است :
  آذر ۷ام, ۱۳۹۲

  سلام ‘من ۲۸ سالمه ‘زودانزالی شدید دارم . بعداز انزال تا یه مدت شاید نیم ساعت هیچ حسی به طرف مقابلم ندارم ضمن اینکه التم اصلا به نعوظ نمیرسه اگرم برسه به سختی ؛ چیکار کنم که نه خودم لذت میبرم نه طرفم

 183. نیما گفته است :
  دی ۱۲ام, ۱۳۹۲

  منم این مشکلو دارم

 184. امیر گفته است :
  دی ۲۲ام, ۱۳۹۲

  من مجردم.مشکل زود انزالی دارم هر کاری می کنم نمی تونم مشکلمو حل کنم.از قرص مکس من استفاده کردم جز سر درد چیزی عاید من نشد.لطفا راهنماییم کنید با تشکر

 185. مهدی گفته است :
  دی ۲۹ام, ۱۳۹۲

  سلام خواهش میکنم اگر راه حلی برای زود ارزایی است به ایمیلم بفرستید ممنون

 186. احسان گفته است :
  بهمن ۲ام, ۱۳۹۲

  سلام
  باید بگم که انسان می تواند هر موقعه که به خواهد تغییرات در داخل خود انجام دهدمی توانند بستگی به خود فرد دارد! اگر کار های که اقای کوچیک گفته انجام دهید حتما به هدفتون می رسید (هرکس به اندازه عقل خود حرف می زند) با تشکر بچه های لوفادشهر

 187. مهران گفته است :
  بهمن ۳ام, ۱۳۹۲

  مردم رو سرکار گذاشتید؟؟؟؟؟
  اگه جواب سوالات مردم رو نمیدید چرا واسه خودتون سایت درست کردین؟
  تازه اگه جواب نمیدید “ارسال نظر” رو ازسایتتون بردارید متاسفم براتون…

 188. reza گفته است :
  بهمن ۷ام, ۱۳۹۲

  من خود ارضایی دارم
  زیاد هم عصبانی هستم دارای مشکلات روحی
  در هر سکسی که دارم بیشتر از چند ثانیه طول نمی کشد
  حتی ترامادول یا مشروب هم نتوانسته واسم کاری بکنه
  اولا به چه پزشک متخصصی باید مراجعه کنم
  ثانیا چه داروهایی باعث جلوگیری زود انرالی میشود

 189. امید گفته است :
  بهمن ۱۵ام, ۱۳۹۲

  سلام، من مشکل زود انزالی شدید پیدا کرده ام بطوری که کمتراز چند ثانیه بیشتر نزدیکی طول نمیکشه ، بطوری که هم خودم و هم همسرم دچار افسردگی شدیم ، خواهشا راهنمایی خودتان را به ایمیلم ارسال کنید . باتشکر

 190. sohrab گفته است :
  بهمن ۱۶ام, ۱۳۹۲

  باسلام
  من هم مثله دوستان زود انزالی دارم خیلی هم ناراحتم از این باره خیلی درگیرشم خواهشا یه کاری درمانی چیزی بهم بگید.
  ۲ساله

 191. ali گفته است :
  بهمن ۲۴ام, ۱۳۹۲

  لطفا اسم اون دارو که مشکل زودانزالی رفع میکند رو برام بفرستید

 192. علی گفته است :
  بهمن ۲۴ام, ۱۳۹۲

  رابطه ی من با زنم خیلی زیاده یعنی ۲ روز در یک میان رابطه داریم ولی چون من زود انزالی دارم نمیتونم زیاد با زنم حال کنم اونم با من
  میشه بگید چیکار میتونم بکنم؟

 193. علی گفته است :
  بهمن ۲۶ام, ۱۳۹۲

  اگه میشه مشخصات دارو رو به ایمیلم بفرستید

 194. SIAM گفته است :
  بهمن ۲۸ام, ۱۳۹۲

  از شما تشکر میکنم

 195. shahram گفته است :
  بهمن ۳۰ام, ۱۳۹۲

  راستش من شدیدا زود انزالم ازتون خواهش میکنم نام دارویی که از زود انزالی جلوگییری میکنه واسم بفرستید.متشکرم

 196. حسین گفته است :
  اسفند ۱۵ام, ۱۳۹۲

  ورزش خیلی موثره عضلات کمر باید تقویت بشه

  تغذیه مناسب پر انرژی اما سبک

  با آرامش شروع کنید

  تعداد دفعات سکس افزایش بدین

 197. علی گفته است :
  فروردین ۱۱ام, ۱۳۹۳

  با سلام
  من مشکل زود انزالی شدید دارم و نمی تونم طرف مقابلم را راضی کنم ، از این بابت خیلی نگرانم لطفاً جهت درمان مرا راهنمایی کنید . باتشکر

 198. اميري گفته است :
  مهر ۳ام, ۱۳۹۳

  من خیلی زود انزال میشوم یک دقیقه طول نمی کشت ۴۵ سالمه چگار باید بکنم ممنونم از لطف شما

 199. reza گفته است :
  مهر ۲۹ام, ۱۳۹۳

  با سلام بنده ۳۰ساله انزال خیلی زود رس دارم لطفا راهنمایی کنید.

 200. سایه گفته است :
  آذر ۹ام, ۱۳۹۳

  سلام خواهش میکنم اگر راه حلی برای زود ارزایی است به ایمیلم بفرستید ممنون

 201. عباس گفته است :
  آذر ۲۹ام, ۱۳۹۳

  با سلام من هم مثل دوستان این مشکل را دارم انزال من خیلی خیلی شدیده ۳۰ساله سن من ازدواج هم کردم وهمسرم از سکسمون راضی نیست خواهش میکنم راه درمانشو برای من ایمیل کنید منتظرم

 202. هاشمی گفته است :
  دی ۲ام, ۱۳۹۳

  دو ماه از عروسی ام میشود و در ماه اول عروسی باز هم خوب بودم اما این ماه سوم است که با اولین دخول ارضا میشوم لطفا راهنماهی ام کنید

 203. رضا گفته است :
  دی ۱۵ام, ۱۳۹۳

  با سلام به همه دوستان من دوتا راه پیشنهاد می کنم خیلی موثره ۱- برای افزایش میل جنسی از پیاز تفت داده با کمی نمک و تخم مرغ استفاده کنید (تجویز امام صادق ع به شخصی بود که از کمی میل جنسی شکایت می کرد
  ۲- انجام دادن حرکت فیله ( عکس دراز نشست) روی یک مبل از طرف شکم داز می کشید و یک نفر پای شما را می گیره بعد شما سرتون را به زمین می رسونه و بالا میاری تا امتداد بدن بالا تر نیاید
  ۳- استفاده از عسل و دارچین
  ۴- خود داری کردن از نزدیکی برای چند مدت تا بدن توان از دست رفته خودش را بدست بیاره (خود اسپرم ها در صورت استفاده نشدن جذب بدن شده و باعث قوی شدن شخص میشن
  انشاالله مفید واقع بشه به خدا توکل کنید گره گشای همه چیز است

 204. پارسا گفته است :
  بهمن ۳۰ام, ۱۳۹۳

  سلام
  من هم مانند دیگر دوستان مشکل زود انزالی دارم اگه امکان داره راه حل یا دارو که بتونم استفاده کنم رو برام ایمیل کنید
  با تشکر

ارسال نظر

نُه − = 6