Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479  var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-21273974-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); درمان زود ارضا شدن مرد

پاتوق کده

adss  

درمان زود ارضا شدن مرد

Notice: get_settings is از رده خارج شده است از نگارش2.1! به‌جای آن از get_option() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479

- www.patoghkade.com

یکی از روشهای موثر برای رهایی از انزال زود رس روش start & stop نام دارد. در این روش شما به فعالیت جنسی پرداخته و بعد از آنکه تحریک شما به حداکثر رسید و درست پیش از آنکه ارگاسم شوید، دست از فعالیت برداشته و برای مدت کوتاهی هیچ تحریکی انجام نمی دهید. هر چند در ابتدا ممکن است مشکل به نظر برسد ولی به مرور زمان شما از لذت جنسی زیادی بهره مند خواهید شد. یکی از بهترین راههای انجام این روش آنست که در ابتدا از روش ۴ به ۱ شروع و بعد به تدریج آنرا افزایش داده و به ۹ به ۱ برسانید. یعنی در آمیزش های اول چهار بار آلت خود را وارد واژن نموده و بعد مکث کنید و دوباره چهار بار وارد نموده و مجددا چند ثانیه صبرکنید و همین طور ادامه دهید تا نهایتا به انزال برسید. بسته به وضعیت بدنی خود میتوانید در طول چند هفته یا چند ماه تعداد دفعات تحریک را بتدریج افزایش داده و در نهایت به بهترین حالت آن یعنی نه بار ورود آلت تناسلی و یکبار توقف(۹ به ۱) برسانید

روش تحریک و توقف به شما یاد میدهد چطور زمان انزالتان را تنظیم کنید.: فرد به حالتی شبیه خود ارضایی با دست خودش را تحریک میکند یا از شریک جنسی اش می خواهد که این کار را برایش انجام دهد و درست پیش از رسیدن به انزال توقف میکند، این کاررا برای سه بار انجام می دهد و برای بار چهارم می تواند به انزال برسد.(برای چند هفته اول با دست خالی و بعد با ژلهای لغزنده کننده این تمرین را نجام بدهید که مقاومت را بالا ببرید). از زمانی که این برنامه را میشنوید و میخواهید تمرینها را شروع کنید، به مدت ۲ تا ۳ هفته سعی کنید رابطه جنسی نداشته باشید. اگر به این اصل پایبند باشید نتیجه بسیار بهتری میگیرید چون مغزتان گیج نمی شود که تحریکات مختلفی را دریافت می کند و به هر کدام باید پاسخ خاصی بدهد.

حتما با شریک جنسی تان از قبل صحبت کنید که این مسئله باعث کدورت نشود. در ضمن در این مدت ارتباط فیزیکی تان را با هم نگهدارید مثل نوازش کردن و بوسیدن و غیره. بعد از ۲ یا ۳ هفته میتوانید رابطه را کم کم شروع کنید اما باز هم اول یک یا دو بار به مرحله انزال برسید ولی حرکت را کم کنید یا متوقف کنید و بگذارید حالت تحریک از بین برود و برای بار سوم میتوانید به انزال برسید. در ضمن کشیدن نفس عمیق هم در به تعویق انداختن انزال و کنترل روی زمان آن نقش موثری دارد. این تمرین برای همسرتان ممکن است کمی سخت باشد چون مراحل پیوسته نیست بنابراین حتما قبل از آن با هم صحبت بکنید.بعد از شش ماه این تمرین را بطور پیوسته انجام نتیجه آن را خواهید دید.

در این متد مرد درمرحله نزدیک انزال حرکات جنسی را متوقف و پس از فروکش کردن احساس انزال حرکات را ادامه می دهد و این کار را چند بار تکرار می کند و سپس اجازه می دهد انزال صورت گیرد با این روش فرد پس از مدتی می تواند زمان انزال خود را بالا ببرد

استفاده از متد ماستر و جانسون:

این شیوه شامل یادگیری تشخیص و کنترل احساسی است که منجر به ارگاسم می شود. این روش نیاز به اراده و تمرین دارد ولی بسیار موثر است. ماستر و جانسون، شامل تحریک سکسی توسط خود فرد یا زوج جنسی می باشد. انجام تحریک تا رسیدن به نزدیکی قله (ارگاسم) و متوقف کردن آن است. این کار در چند نوبت و اوقات مختلف انجام می شود و به تدریج زمان هر تحریک افزایش می یابد تا فرد احساس می کند زمان طولانی تری را صرف هر بار تحریک می نماید پس از چند نوبت و چند روز تمرین انجام نزدیکی شروع می شود. مرد به پشت می خوابد و به آرامی کار نزدیکی انجام می شود. به محض اینکه تحریک به قله نزدیک می شود با علامت دادن به زن (پارتنر) مدتی حالت ریلکس به خود گرفته و مجددا نزدیکی شروع می شود.

تکنیک فشار:

فشار سر آلت یا انتهای آلت قبل از انزال سبب عقب افتادن ارگاسم می شود. این حالت سبب کم شدن تجمع خون در آلت و کاهش نعوظ (ارکسیون) می شود

squeeze technique تکنیک فشردن :

روش فشردن در دهه ی ۶۰ میلادی توسط مسترز و جانسون ارائه شد
در این متد فرد ویا شریک جنسی وی را از لحاظ جنسی به آرامی تحریک میکند ، سپس هنگامی که فرد به نزدیک لحظهء انزال رسید ، با انگشتهای نشانه و شصت حلقه ای به دور آلت درست میکند و محکم آنرا میفشارد تا وقتی که فشار جنسی فروکش کند. سپس مجددا مراحل بالا را برای سه بار تکرار میکنند و دفعهء سوم اجازهء انزال را میدهند .با تکرار این کار ۱ تا ۲ مرتبه در هفته کنترل جنسی انها بالا میرود و زمان نزدیکی را میتوانند افزایش دهند

روش معاشقه در درمان انزال زود رس
روش معاشقه در درمان انزال زود رسیکی از دلایل انزال زود رس اینه که آقایان تشریفات آغازین یک رابطه را برای خانومها به جا نمیارن مانند معاشقه و بوسیدن. اگر این تشریفات انجام بگیره آقایان به مشکل زود انزالی برخورد نمی کنن، این هم به این دلیله که زمان انزال در خانومها طولانیتر از آقایان هست و بدین ترتیب زمانی بیشتری طول میکشه که آقایان به انزال برسند و زمان انزال آقایان به زمان انزال در خانومها نزدیکتر می شود و بنا به تعریف زود انزالی اتفاق نمی افته.بعضی وقتها زمان انزال جنسی در خانومها بسیار طولانی هست و در این صورت باید تشریفات مفصل تری انجام بگیره. بعضی از اوقات خانومها در حین یک رابطه جنسی حواسشون به جاهای دیگه هست ولی مردها همیشه حواسشون کاملا متمرکزه و این باعث میشه که مردها زودتر از خانومها به انزال برسند.اگر شما به این حالت دچارید تا زمانی که معالجه شوید سعی کنید قبل از دخول و تحریک آلت با نوازش نواحی حساس مثل لاله گوش و سینه ها و نواحی گردن و ….و نیز سکس دهانی به ویژه تحریک کلیتوریس ( چوچوله ) که بنا به اعتقاد بسیاری از اهل فن حساسترین نقطه زن و در حقیقت آلت جنسی اوست که بسیار حساس می باشد و نباید با آن خشن رفتار نمود زن را ارضا نمود. می توانید در صورت ارضا شدن با توسل به این اعمال موقتا شریک جنسی تان را ارضا نمایید تا در مان شوید.

روش معاشقه در درمان انزال زود رس
معاشقه به عنوان راهی برای رفع انزال زودرسا اون مردی در سکس موفق هست که همه مقدمات مثل نوازش و …. را راعایت کند تا زمان زمان انزال به ارگاسم زن نزدیک باشد. سکس بعضی افراد ۱ ساالی ۲ ساعت طول میکشه ولی ازاین یکی دو ساعت فقط ۳۰ ثانیه به دخول مرد میرسه. اینجاست که دیگه چیزی به اسم زود انزالی وجود نداره و زن هم راضیه. بعضی تا سکس را شروع میکنند میرند سراغ اصل کار و رو هم رفته ۱۰ دقیقه هم طول نمیکشه . خوب معلومه که با ۱۰ دقیقه زن ارضاء نمیشه. شما میتوانید با نوازش -سکس دهانی و … زن را به ارگاسم برسونید. این کارها نه تنها حرارت آلت تناسلی را پایین میاره(منظورم از حرارت هیجان است) بلکه اگه باز هم زود انزال بشه زن ناراضی نیست.چون ارضاء شده.آقایان عزیز بهتر است که یاد بگیرند که قرار نیست هر زمان که آلتشان احساس آمادگی کرد رابطه جنسی برای آنان فراهم و مهیا باشد! قرار نیست که از سر کار خسته و کوفته به خانه بیاید و شب هنگام هوس کنید که رابطه هم داشته باشید! صبح هم که باید بروید سر کار !! این شیوه ارتباطات برای مردان خود راه دیگری برای تعلیم زود انزالی است . خانمها باید بدانند که این رابطه زمانی که قرار است شکل بگیرد باید تمام افکارشان را از هر بدبختی یا نگرانی یا هر چیز دیگری برای مدتی خالی کنند. باید بدانند که این زمان برای آنهاست و به اصطلاح تایم اوت از زندگی نیست! از همه مهمتر این شیوه به حدی هم زن و هم مرد را خسته خواهد کرد که توان برای فعالیت مازاد را برای آنان نخواهد گذاشت . در نتیجه باید از این به بعد شبی را برای شب مورد نظر از قبل مشخص کنند. این مسئله این خوبی را دارد که اولاٌ از قبل طرفین آمادگی این شب را دارند و می توانند خود را مهیا کنند. ( لباس مهمانی بپوشند و خود را تمیز کنند و شام عاشقانه ای را در کنار همسر و حتی بچه ها داشته باشند و تغییراتی که می توان به آن فکر کرد و هر سری با انجام آن تجربه شیرین تری داشت ) از طرف دیگر این روش نمی گذارد که تنور روابط عاشقانه و جنسی به سمت مکانیکی شدن پیش برود . در روزهای دیگر معاشقه زمان طبیعی خود را طی خواهد کرد و صرفاٌ معاشقه های عاشقانه خواهد بود و نه رابطه ( گرچه این پروسجر چنان نفسی را از طرفین خواهد گرفت که مطمئناٌ فقط منتظر شب جشن خواهند بود و در طول روزهای دیگر به بالاتر از معاشقه کشیده نخواهند شد ) . فایده دیگر این است که در طول روزهای دیگر مرد و زن هرکدام زمان دارند انرژی از دست رفته را از طریق غذا و ورزش به بدن برگردانند.مردان در طول تحریک هستند اما آنها نیز در حال تحریک زوحین از طریق اورال سکس هستند و در این حین مسلماٌ زنها نیز ارگاسم خواهند شد . ارگاسم در بعضی از مردان می تواند باعث خستگی و یا نیاز به خواب گردد ( عدم ورزش و آمادگی بدن دلیل عمده این مورد می تواند باشد ) می توان با خوابهای کوتاه مدت ( نیم یا یک ساعت ) به بدن استراحت لازمه را داد. می توان با دوش و حمام های گرم جنسی (توصیه که ده ها برایر این روش بهتر از روش خواب است! ) کاملاٌ شرایط را به حالت قبل از انزال بکشانند .

اگر شما به این حالت دچارید تا زمانی که معالجه شوید سعی کنید قبل از دخول و تحریک آلت با نوازش نواحی حساس مثل لاله گوش و سینه ها و نواحی گردن و ….و نیز سکس دهانی به ویژه تحریک کلیتوریس ( چوچوله ) که بنا به اعتقاد بسیاری از اهل فن حساسترین نقطه زن و در حقیقت آلت جنسی اوست که بسیار حساس می باشد و نباید با آن خشن رفتار نمود زن را ارضا نمود. می توانید در صورت ارضا شدن با توسل به این اعمال موقتا شریک جنسی تان را ارضا نمایید تا در مان شوید.

 

.

پیشنهاد ویژه سایت

برای دانستن مسایل زناشویی و مسایل جنسی و درمان زود انزالی ۱۰۰ % تضمینی و افزایش سایز آلت مرد و رابطه جنسی عاشقانه و رومانتیک نقاط و نکات ارگاسم زنان و هزاران نکته دیگر به صورت تصویری خرید کتاب عشق شیرین رو پیشنهاد میکنیم

.

برای خرید اینجا لینک زیر کلیک کنید


 

۲۶ نظر

 1. مصطفی گفته است :
  خرداد ۹ام, ۱۳۹۰

  آقای دوکتور میشه طرز جلوگیری از زود انزال شدن را برای مان توضیح دهید البته بسیار مختصر با عرض معذرت

 2. بهزاد جوهري گفته است :
  مرداد ۱۸ام, ۱۳۹۰

  ارضا شدن در ماه مبارک رمضان چه حکمی دارد؟ آیا روزه رو باطل می کند؟ چه کار باید کرد؟
  لطفا زود جواب بدین
  با تشکر

 3. محمدرضا گفته است :
  آبان ۶ام, ۱۳۹۱

  سلام اقای دکتر من زود ارضا میشم چکار کنم

 4. علیرضا گفته است :
  دی ۷ام, ۱۳۹۱

  سلام.ببخشید من خیلی بین ارضا شدنم فاصله انداختم ولی درمان نمیشه.میشه کمک کنید

 5. محمد گفته است :
  بهمن ۳ام, ۱۳۹۱

  سلام.ببخشید من خیلی بین ارضا شدنم فاصله انداختم ولی درمان نمیشه.میشه کمک کنید زود جواب بدید

 6. ابوالفضل گفته است :
  اسفند ۱۶ام, ۱۳۹۱

  سلام .اقای دکتر من هر وقت با دوست دخترم سکس میکنم خیلی زود ارضاع میشوم .لطفا کمکم کنید

 7. امید گفته است :
  تیر ۳ام, ۱۳۹۲

  سلام خسته نباشید!!من وقتی که با همسرم سکس میکنم سعی میکنم از زود ارضاء شدنم رو بگیرم بازم نتیجه نداد نمیدونم چیکار کنم راهنمایی کنید. لطفا خواهشن!!!

 8. هستي گفته است :
  تیر ۲۹ام, ۱۳۹۲

  سلام من دختر ۱۸ساله ام شب ماه رمضان خودم خودم را به اوج لذت جنسی یا همون ارضا کردم صبح که بیدار شدم روزه گرفتم ایا روزه ی من صحیح میشه یا باطله ؟ ایا غسل برمن واجبه؟ ارضا کردن چه مشکلایی برام ایجاد میکنه ؟ تو اینده دچار چه مشکلاتی میشم ؟ فقط قسمت روییشو لمس میکنم اون طور میشم . میدونم گناه داره ولی به سرم زدنی نمیتونم خودمو کنترل کنم یه بار هم فیلم ناجور دیدم یه راه نشونم بدین تا دیگه نکنم الان نمیدونم روزم قبوله یا نه ؟ این ابی که ازم اومده اب منیه ؟ تورو خدا زود بگید فقط جوابتونو به ایمیلم بفرستید مرسی

 9. سپیده رعیتی گفته است :
  مرداد ۷ام, ۱۳۹۲

  من وقتی با نامزدم سکس راشروع می کنم اون زود ارضا میشه واین موضوع ناراحتش میکنه و سراغ مواد مخدر میرم بابد چیکار کنم

 10. سپیده رعیتی گفته است :
  مرداد ۷ام, ۱۳۹۲

  راه درمان این که نامزدم زود ارضا نشود

 11. سپیده رعیتی گفته است :
  مرداد ۷ام, ۱۳۹۲

  برای این که نامزدم زود ارضانشه

 12. سپیده رعیتی گفته است :
  مرداد ۷ام, ۱۳۹۲

  چیکار کنم که نامزدم لذت کافی راببره

 13. maryam گفته است :
  مرداد ۱۶ام, ۱۳۹۲

  salam aghaye doktor mn to dorane aghd hasam va aslan nemitonam shoharama erza konam che konam felanam aslan ejaze nemidam ke bekaratama bezane mn chi kar konam ke erza beshe lotfan be e_mail j bedid khahesh zendegim dar khatare

 14. ایمان گفته است :
  مرداد ۲۲ام, ۱۳۹۲

  سلام آقای دکترمن ازخیلی وقت بیش شروع به خودارضایی کردم شاید۷تا۸ساله شایدم بیشتر.مدتی شدکه دیگه خیلی زود ارضامیشدم حالاهم بخواهم این کارکسیف روبکنم همین جوری میشم اون موقه هاکه نمیدونستم برای بعدنم مشکلی ایجادمیشه الانم بعضی موقه هاحوس میکنم امادیگه قسم خوردم.دارم ازدواج میکنم بایدچیکارکنم خواهش میکنم کمکم کنید.ببخشیداگه طولانی شدبه ایمیلم جوابشوبفرستیدمتشکرم منتظرجوابم

 15. دکتر گفته است :
  مرداد ۳۱ام, ۱۳۹۲

  سلام به همه من دکتر اسماعیل شهرزاد هستم.هقایون و خانوما برای ترک ارضا شدن میتونن با در میان گذاشتن شرایط با ما ترک را اغاز کنند.۰۹۳۳۴۴۹۴۹۹۰٫یا با ایدی من در تماس باشند و جوابو همون ساعت بگیرن.

 16. سلام حامدم ۲۷ ساله گفته است :
  شهریور ۱۱ام, ۱۳۹۲

  لذت جنسی من حداقل ۲۰دیقه هست ،قابل توجه تمام خانومایی که دوست دارند لذت جنسی بیشتری داشته باشند با من تماس بگیرند۰۹۳۵۸۷۴۲۸۵۴

 17. ساشا گفته است :
  مهر ۴ام, ۱۳۹۲

  سلام آقای دکتر؛ من هفته ای بیش از ده بار با دوس دخترم سکس دارم؛ نمیدونم از من ناراحته یا نه ولی چیکار کنم که میل جنسی من کمتر بشه؛ هربارم که باهاش سکس داشتم ارضا شده و راضیه ولی احساس میکنم اذیت میشه؛ با تشکر

 18. ناشناس گفته است :
  آبان ۱۵ام, ۱۳۹۲

  سلام..لطفا به من کمک کنید تا بتونم دوست پسرمو از راه اس ام اس دادن تحریک کنم..مطالب تحریک کننده میخوام..
  ممنون میشم
  باتشکر

 19. دلبر گفته است :
  آبان ۱۸ام, ۱۳۹۲

  با سلام من الآن یک ساعت سیکس دارم اما قبلا به پنج دقیقه نمیرسید من دکتر نیستم اما تجربه دارم اگه کسی میخواد مشاوره کنه با این شماره ۰۹۳۷۷۸۹۵۸۸۵تماس بگیره

 20. davood گفته است :
  آذر ۲۷ام, ۱۳۹۲

  سلام من راه حل و روشهای سکس را به صورت کامل دارم خوشحال میشم راهنمایی کنم . در ضمن برای ترک خود ارضایی برای خانمها و آقایون راه حل دارم لطفا ایمیل بدین
  davood320@yahoo.com

 21. فلانی گفته است :
  آذر ۲۸ام, ۱۳۹۲

  سلام اقای دکتر .من چطوری میتونم نامزدمو از طریق smsارضا کنم.لطفا جوابو با ایمیل برام بفرستید

 22. aaa گفته است :
  مهر ۱۶ام, ۱۳۹۳

  سلام من وقتس با همسرم سکس میکنم خیلی زود ارضا میشوم حتی گاهی به دخول هم نمیرسد لطفا راهنمایی کنید – واقعا از این وضع خسته ام تو رو خدا کمک کنید – احساس میکنم که همسرم یگه خوشش نمیاد از سکس

 23. aaa گفته است :
  مهر ۱۶ام, ۱۳۹۳

  لطفا راه حل هایتان را ایمیل کنید خیلی زود ارضا میشم
  aliakbar.soltani21@yahoo.com

 24. ن گفته است :
  مهر ۲۸ام, ۱۳۹۳

  یه راه حل واسه ترک خودارضایی وچکار کنم دیرارضابشم

 25. بهزاد گفته است :
  آبان ۱۶ام, ۱۳۹۳

  باسلام برای درمان زودانزالی ورفع سردی خانم ها وآقایون کتابی در دست چاپ دارم که انشاالله در آینده ایی نزدیک به چاپ می رسد ونسخه ی pdfآن نیز از طریق این ایمیل:m2712molaie@yahoo.comویا از طریق شماره ۰۹۳۳۷۱۹۹۱۶۵(فقط اس ام اس)منتشر خواهد شد.

 26. ناشناس گفته است :
  تیر ۱۵ام, ۱۳۹۴

  سلام یکی از بهترین را ها استفاده از اب سرده. ابتدا مقداری اب سرد داخل یک ظرف ریخته بعد یه پارچه تمیز داخل اب سرد قرار بدین وهنگام سکس هروقت که خواستین ارضا بشین الت خود را از واژن بیرون بیاورید وبار چه ای که داخل اب سرد هسته بردارید وبه دور الت خود قرار دهید تا الت کاملا سرد بشه بعد دوباره دخول انجام بدین مطمعا باشید خیلی تاثیرداره حتما امتحان کنید موفق باشین.

ارسال نظر

9 − = پنج