Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479 Notice: wpdb::escape is از رده خارج شده است از نگارش3.6! به‌جای آن از wpdb::prepare() or esc_sql() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479   var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-21273974-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); ثبت نام آزمون کارشناسی علمی کاربردی پودمانی سال ۹۰

پاتوق کده

adss   

ثبت نام آزمون کارشناسی علمی کاربردی پودمانی سال ۹۰

Notice: get_settings is از رده خارج شده است از نگارش2.1! به‌جای آن از get_option() استفاده کنید. in /home/patoghka/domains/patoghkade.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3479

- www.patoghkade.com

سازمان سنجش آموزش کشور بدین‌وسیله به اطلاع کلیه داوطلبان متقاضی ثبت‌نام در آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ناپیوسته علمی- کاربردی پودمانی دانشگاه جامع علمی- کاربردی سال ۱۳۹۰ می‌رساند، ثبت‌نام برای دوره‌های مذکور از روز سه‌شنبه۱۷/۱۲/۸۹ به صورت اینترنتی آغاز و در روز یکشنبه ۲۲/۱۲/۸۹ پایان می‌پذیرد…

۱- شرایط پذیرش داوطلبان
۱ -۱ ) شرایط عمومی:
 نداشتن عناد با نظام جمهوری اسلامی ایران.
توضیح: مصـادیق عنـاد عبارتند از: (۱)‌ مبـارزه مسلحانه با نظام جمهوری اسلامی ایران، (۲)‌ داشتن وابـستگی تشـکیلاتی بـه گروهک های محارب، (۳) ‌پرداخت کمک مالی به گروهک های محارب یا هواداری تشکیلاتی از آن ها و یا عضویت در آن گروهک ها، (۴) تبلیغ ماتریالیسم و ادیان ساختگی.
 نداشتن فساد اخلاقی.
توضیح: مصادیق فساد اخلاقی شامل اعتیاد به مواد مخدر و اشتهار به فحشا می‌باشد.
 برخورداری از توانایی جسمی لازم متناسب با رشته های انتخابی.
 دارا بودن شرایط مربوط به وظیفه عمومی برای داوطلبان ذکور طبق بند (۳-۱) مندرج در این اطلاعیه .
 براساس بخشنامه شماره ۶۶۸۶۳/۱۲/۴۱ مورخ ۱۵/۸/۱۳۸۷ اداره کل امور دانشجویان داخل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شیوه نامه پذیرش و ثبت نام دانشجویان تبعه افعانستان و عراق به شماره ۱۰۸۸۱/۱۴ مورخ ۸/۷/۱۳۸۷ اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، پذیرش در این دوره ها برای این دسته از اتباع خارجی ممنوع می باشد.
۲-۱) شرایط اختصاصی:
 داشتن مدرک کاردانی (فوق دیپلم) دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی مورد تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا داشتن مدرک کاردانی پیوسته آموزشکده های فنی و حرفه ای وزارت آموزش و پرورش.
این دسته از داوطلبان می توانند برحسب ضوابط بدون در نظر گرفتن عنوان مدرک کاردانی یا فوق دیپلم خود و براساس علاقمندی به هریک از رشته‌های تحصیلی در این آزمون ثبت نام و نسبت به انتخاب رشته مبادرت نمایند. بدیهی است در صورتی که داوطلب در رشته غیرمرتبط با رشته دوره کاردانی خود قبول گردد، می‌بایست پس از قبولی، طبق ضوابط آموزشی دروس پیش نیاز را انتخاب و با موفقیت بگذارند.
 براساس مصوبه جلسه شماره ۷۴۸ مورخ ۱۷/۱۱/۸۸ شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانش‌آموختگان معادل دوره‌های کاردانی (دارندگان مدارک معادل) به شرط آن که دوره فوق با مجوز شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شده باشد و مدارک معادل آنان مورد تأیید وزارت متبوع باشد، می‌توانند با همان مدرک معادل در آزمون‌های سراسری سازمان سنجش آموزش کشور برای ادامه تحصیل در مقطع تحصیلی بالاتر شرکت نمایند و در صورت پذیرفته شدن ادامه تحصیل دهند.
 دانشجویان دوره کاردانی در صورت پذیرفته شدن، برای ثبت نام در سال۹۰- ۱۳۸۹ لازم است مدارک فارغ التحصیلی خود را به مرکز آموزش ذیربط ارایه نمایند.
 داشتن سایر شرایط اختصاصی اعلام‌ شده توسط هر یک از مراکز آموزش تحت نظارت دانشگاه جامع علمی-کاربردی (براساس جدول شماره ۴ مندرج در دفترچه راهنما).
تذکرات مهم:
۱) کلیه پذیرفته شدگان در مراکز آموزش علمی-کاربردی تابع قوانین، مقررات و ضوابط دانشگاه جامع علمی-کاربردی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشند.
۲) کارمندان دولت در صورتی می توانند به تحصیل بپردازند که موافقت نامه رسمی وزارتخانه یا سازمان متبوع خود، مبنی بر شرکت در کلاس ها، آزمایشگاه ها و فعالیت های دیگر دوران تحصیل را به همراه سایر مدارک ثبت نام به مرکز آموزش علمی-کاربردی محل قبولی، ارایه نمایند.
۳) هیچ دانشجویی مجاز نیست هم زمان در دو رشته یا دو مقطع در موسسه های دولتی و یا غیردولتی تحصیل نماید. در صورت تخلف طبق آیین نامه انضباطی دانشجویان با وی رفتار خواهد شد.
۴) در پودمان اول تغییر رشته، نقل و انتقال و مرخصی تحصیلی مجاز نمی باشد.
۵) در مورد به حدنصاب رسیدن تشکیل کلاس‌ها، دستورالعمل‌ معاونت نظارت و سنجش دانشگاه که متعاقباً اعلام خواهد شد ملاک عمل مراکز آموزشی می‌باشد.
۶) کارکنان مراکز آموزش علمی- کاربردی اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی، قرارداد پاره وقت، مشاوره و یا سایر موارد مشابه مجاز نیستند کدرشته‌ محل‌های مربوط به مرکز آموزشی را که در آن خدمت می کنند انتخاب نمایند و چنانچه این موضوع رعایت نگردد و در آن مرکز آموزشی قبول گردند، قبولی آنان «کان لم یکن» تلقی خواهد شد و به هیچ وجه نمی توانند متقاضی تحصیل در آن کدرشته محل یا کدرشته محل های دیگر گردند.
۷) براساس مصوبه جلسه مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۸ شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانش آموختگان دوره های کاردانی علمی ـ کاربردی پودمانی که در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سازمان سنجش آموزش کشور در رشته های مرتبط پذیرفته شوند، از آزمون جامع و ارزیابی حرفه ای پودمانی معاف می گردند.
۸) اخبار، آیین نامه ها، بخشنامه ها، مقررات و ضوابط آموزشی، برنامه ها و سرفصل دروس رشته های مصوب دانشگاه جامع علمی-کاربردی از طریق سایت دانشگاه به آدرس www.uast.ac.ir قابل مشاهده می باشد.
۳-۱) مقررات وظیفه عمومی:
براساس اعلام رسمی سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی، داوطلبان مرد لازم است جهت شرکت در دوره های مذکور یکی از شرایط مشروحه زیر را دارا باشند:
(۱) کارت پایان خدمت.
(۲) کارت معافیت دایم، کفالت یا پزشکی دائم و یا فرم کامپیوتری زمان صلح
(۳) حکم کارگزینی و گواهی اشتغال به کار برای شاغلین نیروهای مسلح که گذراندن دوره نظام وظیفه برای آنها ضرورت ندارد،
* داوطلبان مرد باید وضعیت نظام وظیفه خود را با یکی از اعداد ۱ تا ۳ مشخص نموده و آن را در تقاضانامه ثبت‌نام درج نمایند.
۲- سهمیه ایثارگران
هر یک ‌از داوطلبان ‌متقاضی‌ سهمیه‌ رزمندگان‌ می‌توانند بر اساس‌ شرایط خود که ‌در بندهای‌ «الف‌» تا « ج» زیر ‌آمده ‌است ‌متقاضی‌ این‌ سهمیه‌ شوند.
الف) رزمندگانی که بر اساس ماده ۱ و تبصره‌های چهارگانه ماده مذکور در آیین‌نامه اجرایی قانون ایجاد تسهیلات برای ‌ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب‌ بسیجی ‌به دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش ‌عالی‌ از تاریخ ‌۳۱/۶/۱۳۵۹ لغایت‌ ۳۱/۶/۱۳۶۷ حداقل‌ شش‌ (۶) ماه‌ متوالی‌ یا متناوب‌ داوطلبانه‌ در مناطق‌ عملیاتی ‌جبهه‌های‌ نبرد حق‌ علیه‌ باطل‌ حضور داشته‌اند، لازم‌ است‌ ضمن مراجعه به ارگان ذیربط (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا وزارت جهاد کشاورزی) نسبت به تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان اقدام نمایند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از زمان ثبت‌نام توسط ستاد مشترک سپاه پاسداران (سازمان بسیج مستضعفین) یا وزارت جهادکشاورزی مورد تایید نهایی قرار گیرد.
تذکرمهم: داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان ارگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی لازم است پس از تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان نسبت به دریافت کدرهگیری ۱۲ رقمی از واحد مربوط اقدام و آن را در زمان ثبت‌نام در محلی که در تقاضانامه اینترنتی در نظر گرفته شده درج نمایند.
تبصره ‌۱: کد رهگیری ۱۲ رقمی برای هر آزمون در هر سال متفاوت می‌باشد. لذا داوطلبان ضرورت دارد برای ثبت‌نام در هر آزمون با مراجعه به واحد مربوط نسبت به دریافت کد رهگیری ۱۲ رقمی مخصوص همان آزمون اقدام کنند.
تبصره‌۲: مناطق‌ عملیاتی‌ بر اساس‌ مصوبات‌ شورای‌ عالی‌ دفاع‌ تعیین‌ می‌شود.
تبصره‌۳: مدت‌ حضور یا خدمت‌ در جبهه‌ سربازان‌ و پاسداران‌ وظیفه‌ و همچنین‌ تعهدات‌ و مأموریت‌های‌ خدمتی‌ پرسنل‌ وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌های‌ نظامی‌ در جبهه‌ و نیز طرح‌ ۶ ماهه‌ دانشجویان‌ دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی‌، حضور داوطلبانه‌ تلقی‌ نمی‌شود.
تبصره ۴: نیروهای فعال بسیجی و بسیجیان عادی پایگاه‌های مقاومت بسیج مشمول استفاده از سهمیه رزمندگان نمی‌شوند.
تبصره ۵: فرزندان و همسران رزمندگانی که منحصراً مدت حضور در جبهه را دارند، مشمول استفاده از این سهمیه نخواهند بود.
ب) جانبازان‌ ۲۵% و بالاتر‌، فرزند و همسر جانبازان ۵۰% و بالاتر، آزادگان‌ و فرزندان‌ و همسران‌ آنان‌، و همچنین‌ فرزندان ‌و همسران‌ شهدا، مفقودین ‌و اسرا برای ‌استفاده‌ از سهمیه ‌رزمندگان‌ باید براساس‌ ضوابط مندرج‌ در بند زیر اقدام‌ کنند.
– این قبیل داوطلبان ضمن مراجعه به سایت اینترنتی ایثار به آدرس: www.isaar.ir با درج کد ملی و کد ایثارگری و اطلاعات لازم در لینک مربوط کد ۱۲ رقمی رهگیری دریافت دارند و آن را در بند ۱۲ تقاضانامه ثبت‌نام اینترنتی درج نماید. پس از آن ضمن مراجعه به سایت ایثار در قسمت پیگیری سهمیه از وضعیت تأیید یا عدم تأیید سهمیه خود مطلع شوند و در صورت هرگونه مشکل با شماره تلفن‌های مندرج در سایت ایثار (سامانه تأیید سهمیه)تماس حاصل نمایند. با توجه به متفاوت بودن کد رهگیری ۱۲ رقمی در هر آزمون و در هر سال داوطلبان ضرورت دارد برای ثبت‌نام در هر آزمون با مراجعه به این سایت نسبت به دریافت کد رهگیری ۱۲ رقمی مخصوص آن آزمون اقدام کنند.
تذکر: خواهر و برادر شهید نمی‌توانند از این سهمیه استفاده نمایند.
تبصره: داوطلبان ‌متقاضی‌ استفاده ‌از سهمیه‌ رزمندگان (نیروی ‌مقاومت ‌بسیج) درصورت عدم ‌تایید سهمیه ‌به‌ واحدهای ‌تابعه‌ شهرستان‌های ‌محل‌ تشکیل پرونده مراجعه‌ نمایند.
تذکرمهم: جانبازان ‌با درصد جانبازی حداقل ۲۵% و آزادگان در صورت دارا بودن مدت حضور در جبهه، ضمن درج کدرهگیری در بند ۱۲ تقاضانامه ثبت‌نامی، به ارگان ذیربط (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا وزارت جهاد کشاورزی) مراجعه و با ارائه کارت جانبازی و یا آزادگی، فرم مخصوص استفاده از مدت حضور در جبهه را تکمیل نمایند، تا آمار و اطلاعات آنان بعد از زمان ثبت‌نام، توسط ستاد مشترک سپاه ‌پاسداران (سازمان بسیج مستضعفین) و یا وزارت جهاد کشاورزی مورد تایید نهایی قرارگیرد و درگزینش نهایی به مدت جبهه معادل شده با درصد جانبازی و مدت اسارت اضافه گردد. ضمناً این قبیل داوطلبان نیازی به دریافت کدرهگیری ندارند و ملاک شناسایی آنان همان کدرهگیری سایت ایثار می‌باشد.
ج) بر اساس‌ تبصره ‌۲ ماده ‌۱۰ آیین‌نامه ‌اجرایی‌ قانون ‌ایجاد تسهیلات‌ برای‌ ورود رزمندگان‌ و جهادگران‌ داوطلب ‌بسیجی‌ به‌ دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش ‌عالی‌ مصوب ۱۸/۲/۱۳۶۸ هیئت محترم‌ وزیران و قانون اصلاح‌ قانون‌ مذکور مصوب ۱۱/۹/۷۱ مجلس‌ محترم‌ شورای‌ اسلامی‌، داوطلبانــی‌ که‌ از سـال‌ ۱۳۶۸ به‌ بعد یک‌ نوبت‌ با سهمیه‌ رزمندگان‌ در آزمون‌های‌ ورودی‌ پذیرفته‌ شده‌اند، در صورتی‌ که‌ دارای‌ حداقـل‌ مدت‌ ۱۲ ماه‌ حضور داوطلبانه‌ در جبهه‌های‌ نبرد حق‌ علیه‌ باطل ‌باشند، با توجه به تذکر مهم فوق می‌توانند در این‌ آزمون‌ با سهمیه‌ رزمندگان‌ شرکت‌ نمایند. در غیر این‌ صورت‌ حق‌ استفاده‌ از سهمیه‌ رزمندگان‌ در این آزمون‌ را نخواهند داشت‌.
تبصره: آن‌ دسته‌ از داوطلبانی‌ که‌ با استفاده از سهمیه رزمندگان یک بار در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته دانشگاه جامع علمی-کاربردی پذیرفته شده باشند، طبق ضوابط حق استفاده از سهمیه رزمندگان در این آزمون را نخواهند داشت.
تذکرمهم‌: داوطلبان‌ واجد شرایط که با استفاده از سهمیه رزمندگان در آزمون‌های‌ دانشگاه جامع علمی- کاربردی ‌سنوات‌ گذشته ‌شرکت‌ کرده‌اند لازم است برای‌ استفاده‌ از سهمیه‌ رزمندگان ‌در این آزمون طبق توضیحات فوق عمل نمایند. ضمناً کلیه داوطلبان شاهد و ایثارگر در این آزمون در سهمیه رزمندگان گزینش می‌گردند.
۳- روش گزینش دانشجو
گزینش دانشجو در هر یک از کدرشته‌ محل های تحصیلی براساس نمره کل آزمون و با توجه به صلاحیت های عمومی داوطلبان در دو سهمیه آزاد و شاغل و نیز بومی بودن و سهمیه ایثارگران، براساس ضوابط دانشگاه جامع علمی-کاربردی و مصوبات مربوط صورت می‌گیرد (مواد آزمون در جدول شماره (۲) دفترچه رهنما درج شده است).
گزینش دانشجو به یکی از دو روش متمرکز و نیمه متمرکز به شرح زیر انجام خواهد شد:
الف- روش متمرکز:
در کدرشته محل هایی که پذیرش در آن‌ها به روش متمرکز صورت می پذیرد با توجه به امتیاز کل داوطلبان، اولویت های انتخابی و ظرفیت اختصاص داده شده، فهرست پذیرفته شدگان نهایی استخراج و از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به آدرسwww.sanjesh.org اعلام می گردد.

ب- روش نیمه متمرکز:
در کدرشته‌ محل هایی که نیاز به اقداماتی نظیر مصاحبه یا آزمون عملی دارند، گزینش نهایی داوطلبان به صورت نیمه متمرکز براساس نمره کل و از بین معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت پس از انجام مصاحبه یا آزمون عملی و با توجه به صلاحیت های عمومی آنان انجام می‌گیرد. لذا معرفی شدگان کدرشته محل های مذکور لازم است براساس برنامه زمانی که به همراه فهرست اسامی آنان از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس www.sanjesh.org منتشر می شود برای انجام مراحل فوق به نشانی های اعلام شده مندرج در جدول شماره (۳۷) دفترچه رهنما مراجعه نمایند. بدیهی است گزینش نهایی براساس نتیجه مصاحبه و یا نمره آزمون عملی انجام خواهد شد.
تذکر: کدرشته محل های نیمه متمرکز در جداول شماره (۵ تا ۳۶) دفترچه راهنما با علامت  مشخص شده است.
۴- ثبت‌نام
ثبت‌نام برای شرکت در آزمون دوره‌های کارشناسی ناپیوسته علمی-کاربردی پودمانی سال ۹۰- ۱۳۸۹ دانشگاه جامع علمی-کاربردی که در دفترچه راهنما درج شده، منحصراً به دو روش و از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org امکان‌پذیر است. لذا داوطلبان لازم است به یکی از دو روش پرداخت اینترنتی و مراجعه به دفاتر پستی به شرح زیر، اقدامات لازم را به عمل آورند.
۱- روش اول (پرداخت اینترنتی):
۱-۱) مراجعه به سایت اینترنتی سازمان به نشانی: www.sanjesh.org
۲-۱) دریافت دفترچه راهنمای ثبت‌نام از طریق سایت سازمان.
۳-۱) با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبت‌نام در این روش به صورت اینترنتی انجام می‌شود، داوطلبان لازم است به وسیله کارت‌های عضو شبکه بانکی شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال می‌باشد، با مراجعه به سایت سازمان و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۱۱۱(صد و یازده هزار) ریال به عنوان وجه ثبت‌نام شرکت در آزمون، نسبت به ثبت‌نام اقدام نمایند.
۴-۱) آماده نمودن مدارک و اطلاعات مورد نیاز برای ثبت‌نام.
۲- روش دوم (مراجعه به دفاتر پستی):
۱-۲) مراجعه به دفاتر پستی برای تهیه دفترچه راهنمای شرکت در آزمون و کارت اعتباری.
۲-۲) پرداخت مبلغ ۰۰۰/۱۱۱(صد و یازده هزار) ریال بابت دریافت یک کارت اعتباری ثبت‌نام و دفترچه راهنمای شرکت در آزمون.
تبصره: مبلغ ۰۰۰/۷ (هفت هزار) ریال بابت هزینه توزیع دفترچه راهنما و کارت اعتباری ثبت‌نام نیز توسط دفتر پستی از داوطلب دریافت می‌گردد.
پس از مطالعه دفترچه راهنمای شرکت در آزمون و آشنایی با کلیه شرایط و ضوابط آزمون داوطلب باید با مراجعه به سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org نسبت به ثبت‌نام اقدام نماید. لازم به توضیح است که دفترچه راهنمای آزمون دوره‌های کارشناسی ناپیوسته علمی-کاربردی پودمانی سال ۹۰- ۱۳۸۹ دانشگاه جامع علمی-کاربردی و همچنین نحوه ورود به سایت برای ثبت‌نام و اقدامات لازم برای انجام ثبت‌نام اینترنتی در سایت سازمان آمده است.
۱-۴) تاریخ ثبت نام، پرینت کارت و برگزاری آزمون‌‌:
 ثبت‌نام جهت شرکت در آزمون کارشناسی ناپیوسته علمی-کاربردی پودمانی دانشگاه جامع علمی-کاربردی در سال‌۹۰- ۱۳۸۹ از روز سه‌شنبه مورخ ۱۷/۱۲/۸۹ آغاز و در روز یکشنبه مورخ ۲۲/۱۲/۸۹ پایان می‌پذیرد.
 تاریخ پرینت و دریافت کارت شرکت در آزمون از طریق سایت سازمان طی اطلاعیه‌ای که در روز دوشنبه مورخ ۲۶/۲/۹۰ در نشریه پیک سنجش و سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org منتشر خواهد شد، به ‌اطلاع داوطلبان خواهد رسید.
 آزمون کلیه گروه های آموزشی در روز پنج‌شنبه مورخ ۲۹/۲/۹۰برگزار خواهد شد.
۲-۴) مدارک‌ لازم‌ برای‌ ثبت‌نام‌:
 فایل عکس اسکن شده: داوطلب می بایست یک قطعه عکس پرسنلی خود را با مشخصات ذکر شده در سایت سازمان سنجش آموزش کشور، اسکن نموده و فایل آن را از طریق برنامه ثبت نام اینترنتی ارسال نماید.
تبصره: عکس خواهران باید با حجاب و صورت کامل آنان مشخص باشد.
‌ کارت حاوی اطلاعات شماره پرونده و رمز عبور.
کلیه داوطلبان می بایست اصل مدارک زیر را نزد خود نگاه داشته و پس از قبولی در زمان ثبت نام به مراکز آموزشی ذیربط ارایه نمایند.
 فرم تکمیل شده استفاده از سهمیه شاغل مندرج در دفترچه راهنما و یا گواهی اشتغال به کار معتبر از واحد مربوط برای داوطلبانی که شاغل بوده و از سهمیـه شاغل در رشتـه متنـاسـب استفاده می نمایند.
 سابقه بیمه لازم برای متقاضیان استفاده از سهمیه شاغل.
 آخرین فیش حقوقی برای متقاضیان استفاده از سهمیه شاغل.
 گواهینامه پایان تحصیلات دوره کاردانی.
 آن دسته از داوطلبانی که نابینا یا کم بینا، ناشنوا یا کم شنوا و یا معلول جسمی حرکتی می باشند و نیاز به منشی دارند، لازم است برای دریافت فرم مخصوص معلولین به سازمان بهزیستی محل اقامت خود مراجعه و نسبت به دریافت فرم مخصوص اقدام و فرم دریافتی را حداکثر تا تاریخ ۲۳/۱۲/۸۹ به آدرس تهران- صندوق پستی ۱۳۶۵-۱۵۸۷۵سازمان سنجش آموزش کشور، واحد رفع نقص آزمون دوره کارشناسی ناپیوسته علمی ـ کاربردی پودمانی ارسال و در تقاضانامه ثبت‌نام اینترنتی برحسب مورد بند مربوط را علامتگذاری نمایند. بدیهی است در صورت عدم ارسال فرم مربوط، بند معلولیت آنان حذف خواهد شد.
تذکرات مهم:
۱) مندرجات فرم تقاضانامه باید دقیق و صادقانه تکمیل شود.
۲) مسئولیت صحت کلیه مندرجات تکمیل شده فرم تقاضانامه به عهده داوطلب خواهد بود.
۳) مندرجات فرم تقاضانامه قابل تغییر نمی باشد، بنابراین داوطلب باید در زمان تکمیل اطلاعات تقاضانامه نهایت دقت را به کار گیرد.
۴) هر موقع مشخص شود که داوطلب حقایق را کتمان نموده و یا واجد یکی از شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنما نمی باشد، در هر مرحله ای از پذیرش (ثبت نام، پذیرفته شدن، حین تحصیل در دانشگاه و …) محروم خواهد شد.
۵) متقاضیان استفاده از سهمیه ایثارگران می‌بایست نوع سهمیه خود را در تقاضانامه ثبت‌نام دقیقاً مشخص نمایند. در صورت مغایرت سهمیه انتخابی، قبولی آنان ملغی خواهد شد.
۶) داوطلبان می بایست پس از پایان ثبت نام الکترونیکی (اینترنتی) از کلیه صفحات، پرینت تهیه نموده و نزد خود نگهدارند.
هرگونه تغییری از طریق نشریه پیک سنجش (هفته‌نامه خبری و اطلاع‌رسانی سازمان سنجش) ، سایت سازمان سنجش به آدرس www.sanjesh.org و در صورت لزوم از طریق رسانه‌های گروهی اعلام خواهد شد.
در صورت لزوم داوطلبان می‌توانند سوال یا سوالات خود را با شماره تلفن‌های ۹-۸۸۹۲۳۵۹۵-۰۲۱ و یا بخش پاسخگویی اینترنتی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org در میان بگذارند

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

 
ارسال نظر

چهار − = 2